Opintosuoritukset arvostellaan:

  • asteikolla 0–5 : 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (välttävä), 0 (hylätty) tai
  • asteikolla: hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Miten opinnot arvioidaan?

Tenttivastaukset ovat suorituksia, joihin sovelletaan Helsingin yliopiston johtosäännössä olevaa oikeusturvamenettelyä. Opiskelijalla on oikeus tiedustella opettajalta arvosteluperusteita ja niiden soveltamista omalla kohdallaan. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä suorituksen arvostelleeseen opettajaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun hän on saanut arvostelun tietoonsa. Opiskelijan oikeusturvaa koskeva johtosääntö sisältää säännöt mm. opintosuoritusten arvostelusta ja tulosten julkaisemisesta, arvostelun oikaisumenettelystä, tentin järjestämisestä ja opintosuoritusten rekisteröinnistä.

Opintosuoritukset ja osaamisen arviointi on ohjeistettu Helsingin yliopiston tutkinto-ja oikeusturvajohtosäännössä (pdf).

Opintosuoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteri Oodiin. Opintosuoritusote on virallinen todistus tehdyistä opinnoista.

  • Opinto-oikeuden ollessa voimassa saa yhden maksuttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Virallisen opintosuoritusotteen voi pyytää HY:n opiskelijapalveluista.
  • Opintojen aikana voi vaihtoehtoisesti tilata epävirallisen opintosuoritusotteen suoraan WebOodi- järjestelmästä. WebOodiin kirjaudutaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Lisätietoa opintosuoritusotteesta

Kun opiskelijalle on kirjattu WebOodiin kaikkien kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritukset, on mahdollista tehdä opintokokonaisuuden koonti. Tällöin opintojaksot sidotaan yhteen ja kokonaisuudelle lasketaan kokonaisarvosana. Koonti tehdään vain pyynnöstä.

Lomake

Opiskelija voi halutessaan pyytää läsnäolotodistuksen osallistumisestaan avoimen yliopisto-opetuksen luennoille tai todistuksen ilmoittautumisesta opintoihin. Oppilaitos antaa nämä todistukset omien läsnäolo- ja ilmoittautumislistojensa perusteella. Oppilaitoksella ei ole oikeutta kirjoittaa muita kuin läsnäolo- ja ilmoittautumistodistuksia opiskelijoille.