Erityisjärjestelyt opinnoissa

Erityisjärjestelyjä koskevat linjaukset Avoimessa yliopistossa

Helsingin yliopistossa on päivitetty erityisjärjestelyjä koskevat linjaukset (vararehtorin päätös 4/2014). Erityisjärjestelyillä edistetään yhdenvertaisuutta opintojen saavutettavuudessa ja opiskelussa eivätkä ne vaikuta osaamisen arviointiin.

Erityisjärjestelyjä

  • voi saada opiskelija, jolla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma tai lukivaikeus
  • ovat esimerkiksi lisäaika tai oma tila tentissä, apuvälineiden käyttö tai avustaja.

Erityisjärjestelyjen tarve todennetaan lääkärinlausunnolla tai muulla asiantuntijalausunnolla. Lukivaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Opiskelijan terveydentilaan liittyviä asiakirjoja ei saa kopioida eikä säilyttää, ei myöskään tähän liittyvää tietoa.

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville Avoimessa yliopistossa

Erityisjärjestelyt yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa

  • Jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa tai tietoa käytettävissä olevista palveluista, hänen tulee ottaa yhteyttä oppilaitoksen henkilökuntaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua.
  • Oppilaitos vastaa omien tenttiensä erityisjärjestelyistä.
  • Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös erikseen sovittavalla, vaihtoehtoisella suoritustavalla, joka sovitaan aina erikseen koulutussuunnittelijan, opettajan ja oppilaitoksen kanssa.
  • Oppilaitos vastaa mahdollisista erityisjärjestelyistä aiheutuvista kuluista.
  • Avoin yliopisto auttaa ja neuvoo tarvittaessa erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa.

Erityisjärjestelyiden asiantuntijaryhmä

Rehtorin päätöksellä (4/2014) Helsingin yliopistoon on luotu erityisjärjestelyiden asiantuntijaryhmä, joka on Avoimen yliopiston henkilökunnan tukena erityisjärjestelyihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Avoimen yliopiston opiskelijat eivät siis suoraan voi pyytää lausuntoa suositeltavista erityisjärjestelyistä ryhmästä (paitsi jos avoimen opiskelija on myös HY:n tutkinto-opiskelija).