Työnjako ja sopimukset

Vastuu opintojen suunnittelusta on Avoimen yliopiston oppiainekohtaisilla koulutusasiantuntijoilla.

Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija

 • sopii opetuksen reunaehdoista oppilaitoksen yhdyshenkilön kanssa
 • rekrytoi opettajan
 • sopii tämän kanssa opetuksen aikataulusta, toteutuksesta, suoritustavasta ja arvioinnista
 • ylläpitää verkko-oppimisympäristöä yhdessä opettajan kanssa
 • rekrytoi ja perehdyttää tuutorin, mikäli opintojaksoon sisältyy tuutorointia
 • pitää oppilaitoksen yhdyshenkilön ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä.

Avoin yliopisto 

 • vastaa siitä, että opinnot on vahvistettu yliopiston tiedekuntien koulutusohjelmissa  (opetuksen sisältö, taso, suoritustapa, opettajat ja kuulustelijat)

Yhteistyöoppilaitos 

 • huolehtii, että avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa
 • huolehtii, että opetus noudattaa yliopistossa vahvistettua opetussuunnitelmaa
 • järjestää opetuksen ja kuulustelut yliopiston ohjeiden mukaisesti
 • huolehtii opetuksen käytännön toteutuksesta ja siitä aiheutuvista kuluista
 • rekrytoi tuutorin monimuoto-opetuksen opintoryhmätyöskentelyyn.

Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos 

 • huolehtivat yhteistyössä opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta.

Avoin yliopisto 

 • toimittaa tuottamiaan ohjaus- ja oppimateriaaleja yhteistyöoppilaitostensa käyttöön (mm. opiskeluoppaat, verkkosivut) ja huolehtii ohjaustiedon ajantasaisuudesta.

Avoin yliopisto 

 • antaa ohjeet Avoimen yliopiston verkkoilmoittautumista varten

Yliopistopalvelut

 • rekisteröi opintosuoritukset Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin (Oodi) ja toimittaa suoritustiedot pyynnöstä myös yhteistyöoppilaitokselle
 • antaa pyynnöstä opintosuoritusotteet.

Yhteistyöoppilaitos 

 • huolehtii, että avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvat opiskelijat ilmoittautuvat myös Avoimen yliopiston opiskelijoiksi
 • toimittaa opiskelijoiden nimilistat Avoimeen yliopistoon.

 

Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä yhteistyösopimuksen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen tehtävät avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä. Myös kesäyliopistot tekevät yhteistyötä Avoimen yliopiston kanssa tämän sopimuksen mukaisesti. Vuosittainen opintotarjonta ja opintojen hinnat vahvistetaan erillisellä liitteellä sähköisesti.

Yhteistyösopimus (pdf-tiedosto)