Vastuu opintojen suunnittelusta on Avoimen yliopiston oppiainekohtaisilla koulutusasiantuntijoilla.

Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija

 • sopii opetuksen reunaehdoista oppilaitoksen yhdyshenkilön kanssa
 • rekrytoi opettajan
 • sopii tämän kanssa opetuksen aikataulusta, toteutuksesta, suoritustavasta ja arvioinnista
 • ylläpitää verkko-oppimisympäristöä yhdessä opettajan kanssa
 • rekrytoi ja perehdyttää tuutorin, mikäli opintojaksoon sisältyy tuutorointia
 • pitää oppilaitoksen yhdyshenkilön ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä.

Avoin yliopisto 

 • vastaa siitä, että opinnot on vahvistettu yliopiston tiedekuntien koulutusohjelmissa  (opetuksen sisältö, taso, suoritustapa, opettajat ja kuulustelijat)

Yhteistyöoppilaitos 

 • huolehtii, että avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa
 • huolehtii, että opetus noudattaa yliopistossa vahvistettua opetussuunnitelmaa
 • järjestää opetuksen ja kuulustelut yliopiston ohjeiden mukaisesti
 • huolehtii opetuksen käytännön toteutuksesta ja siitä aiheutuvista kuluista
 • rekrytoi tuutorin monimuoto-opetuksen opintoryhmätyöskentelyyn.

Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos 

 • huolehtivat yhteistyössä opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta.

Avoin yliopisto 

 • toimittaa tuottamiaan ohjaus- ja oppimateriaaleja yhteistyöoppilaitostensa käyttöön (mm. opiskeluoppaat, verkkosivut) ja huolehtii ohjaustiedon ajantasaisuudesta.

Avoin yliopisto 

 • antaa ohjeet Avoimen yliopiston verkkoilmoittautumista varten

Yliopistopalvelut

 • rekisteröi opintosuoritukset Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin (Oodi) ja toimittaa suoritustiedot pyynnöstä myös yhteistyöoppilaitokselle
 • antaa pyynnöstä opintosuoritusotteet.

Yhteistyöoppilaitos 

 • huolehtii, että avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvat opiskelijat ilmoittautuvat myös Avoimen yliopiston opiskelijoiksi
 • toimittaa opiskelijoiden nimilistat Avoimeen yliopistoon.

 

Opintojakson vastuuopettaja:

 • vastaa kurssin sisällöstä, rakenteesta, suoritustavasta, aikataulusta ja arvioinnista
 • vastaa kurssin pedagogisista ratkaisuista
 • tukee omalta osaltaan opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta, oppimisprosessiin sitoutumista, opiskelijaryhmän vuorovaikutusta ja hyvää opiskeluilmapiiriä
 • on tavoitettavissa opiskelijoiden sisällöllisiin kysymyksiin vastaamiseksi
 • arvioi opintosuoritukset yliopiston linjausten määrittämässä ajassa
 • ohjaa opiskelijoiden kysymykset tarvittaessa eteenpäin (esimerkiksi yliopistoon hakemiseen, opintojen korvaavuuksiin tai opintosuoritusten rekisteröintiin liittyvät kysymykset).

Yhteistyöoppilaitoksen tuutori / ryhmänohjaaja:

 • auttaa opiskelijoita opiskelutaitoihin liittyvissä kysymyksissä
 • tukee opintoihin orientoitumista ja opintojen suunnittelua
 • tukee kurssin ohjeistusten ymmärtämisessä ja niihin sitoutumisessa (esim.  etukäteen ilmoitetuissa aikatauluissa pysyminen, vilpin ja plagioinnin välttäminen)
 • ohjaa kurssin tieteelliseen sisältöön liittyvät kysymykset kurssin vastuuopettajalle
 • tukee omalta osaltaan opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta, oppimisprosessiin sitoutumista, opiskelijaryhmän vuorovaikutusta ja hyvää opiskeluilmapiiriä.

Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä yhteistyösopimuksen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen tehtävät avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä. Myös kesäyliopistot tekevät yhteistyötä Avoimen yliopiston kanssa tämän sopimuksen mukaisesti. Vuosittainen opintotarjonta ja opintojen hinnat vahvistetaan erillisellä liitteellä sähköisesti.

Yhteistyösopimus (pdf-tiedosto)