Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä yhteistyösopimuksen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen tehtävät avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä.

Yhteistyötä Avoimen yliopiston kanssa voidaan tehdä kahdella erilaisella yhteistyösopimuksella.

1. Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimuksella järjestettävässä opetuksessa Avoin yliopisto suunnittelee ja hyväksyttää opetuksen. Valtaosa yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävästä opetuksesta toteutetaan tämän sopimusmallin mukaisesti. Myös kesäyliopistot voivat tehdä yhteistyötä Avoimen yliopiston kanssa tämän sopimuksen mukaisesti.

Yhteistyösopimus (pdf-tiedosto)

2. Kesäyliopistosopimus

Kesäyliopistosopimuksella tehtävässä yhteistyössä kesäyliopistot vastaavat opetuksen suunnittelusta itse. Avoin yliopisto liittää kesäyliopistojen opetussuunnitelmat vuosittain laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaansa ja rekisteröi opiskelijoiden opintosuoritukset.

Kesäyliopistosopimus (pdf-tiedosto)