Aiempien opintojen jatkaminen ja hyväksilukeminen

Keskeytyneiden opintojen jatkaminen

Aiempien opintosuoritusten hyödyntäminen

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit hakea korvaavuutta opintojaksosta oheisella lomakkeella ellei opinto-ohjelmassa ohjeisteta toisin.

  • Voit hakea korvaavuutta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut opintoihin eli sinulle on myönnetty opinto-oikeus.
  • Jos haet korvaavuutta useammasta jaksosta, täytä jokaisesta oma lomakkeensa ja lisää tarvittavat liitteet.

Opintojakson korvaavuuslomake (e-lomake)

Hyväksilukemisen (AHOT) yleisistä periaatteista säädetään Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä sekä rehtorin päätöksessä HY/496/00.00.06.00/2017.

Opintojaksojen vastaavuudet tutkintovaatimusten muuttuessa

Tiedekuntien tutkintovaatimukset tarkistetaan 1–2 vuoden välein. Jos tähtäät opintokokonaisuuden suorittamiseen ja olet tehnyt osan opinnoistasi vanhentuneiden tutkintovaatimusten mukaan, selvitä, miten suorituksesi hyväksytään osaksi nykyisten tutkintovaatimusten mukaista opintokokonaisuutta (ks. oppiainekohtaiset tiedot alla). Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä tieteenalasi/opintosuuntasi koulutusasiantuntijaan.

Huom! Katso tiedot vastaavuuksista tieteenalojen/opintosuuntien sivuilta.