Aiempien opintojen jatkaminen ja hyväksilukeminen

Aiempien opintosuoritusten hyödyntäminen

Mikäli olet suorittanut samansisältöisen opintojakson aiemmin esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, voit hakea korvaavuutta opintojaksosta, ellei opinto-ohjelmassa ohjeisteta toisin.

Korvaavuutta haetaan sähköisellä hyväksilukulomakkeella. Jos haet korvaavuutta useammasta opintojaksosta, täytä jokaisesta oma lomakkeensa ja lisää tarvittavat liitteet.

Huom! Voit hakea korvaavuutta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut opintoihin eli sinulle on myönnetty opinto-oikeus.

Opintojakson hyväksilukulomake

Hyväksilukemisen (AHOT) yleisistä periaatteista säädetään Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä (pdf) sekä rehtorin päätöksessä HY/496/00.00.06.00/2017 (pdf).

Opintojaksojen vastaavuudet OPETUSSUUNNITELMIEN Muuttuessa

Helsingin yliopiston tiedekuntien opetussuunnitelmat (ent. tutkintovaatimukset) tarkistetaan 1–2 vuoden välein, jolloin niihin saattaa tulla muutoksia. Opetussuunnitelmat ovat uudistuvat viimeksi syksyllä 2020.

Jos tavoitteenasi on opintokokonaisuuden suorittaminen ja olet tehnyt osan opinnoistasi aiemmilla tutkintovaatimuksilla, selvitä miten suorituksesi vastaavat voimassaolevia opetussuunnitelmia. Ajantasaiset tiedot vastaavuuksista löydät ao. koulutusohjelman, opintosuunnan tai tieteenalan sivuilta.

Huom! Helsingin yliopistossa siirryttiin uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017. Sitä edeltäneiden tutkintovaatimusten mukaan on kuitenkin mahdollista suorittaa opintokokonaisuuksia ja valmistua siirtymäkauden loppuun asti. Siirtymäkausi päättyy 18.12.2020. Lisätietoa Helsingin yliopiston verkkosivuilla: Tutkintoa vaille valmis? Vielä ehdit valmistua ennen uusiin koulutusohjelmiin siirtymistä 2020 

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä koulutusohjelmasi / opintosuuntasi / tieteenalasi koulutusasiantuntijaan.  

Keskeytyneiden opintojen jatkaminen 

Voit jatkaa keskeytyneitä opintojasi ilmoittautumalla opintojaksoille, joiden suoritus sinulta puuttuu.  Jos oppiaineen / koulutusohjelman / opintosuunnan / tieteenalan opetussuunnitelmat (ent. tutkintovaatimukset) ovat muuttuneet aiempien opintojesi jälkeen, tarkista opintojesi vastaavuudet. (ks. yllä).

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet ovat pääsääntöisesti voimassa 10 vuotta. Jos opintosi ovat tätä vanhempia, ota yhteyttä koulutusohjelmasi / opintosuuntasi / tieteenalasi koulutusasiantuntijaan.