Todistus opintosuorituksista

Opintosuorituksesi kirjataan Helsingin yliopiston Oodi-opintohallintojärjestelmään viimeistään 4–6 viikon kuluttua siitä, kun olet suorittanut opintojakson. Myös hylätyt arvosanat tallennetaan Oodiin. Pääset katsomaan suorituksiasi WebOodissa ja Flamman Opintoni-ikkunassa. Saat helsinki.fi-sähköpostiisi tiedon, kun tulos on kirjattu WebOodiin. Valintaa voit myöhemmin muuttaa WebOodissa. Osasuoritukset merkitään yleensä Moodle-oppimisympäristöön. Mikäli suoritustasi ei näy kuuden viikon kuluttua opintojakson suorittamisesta, ota yhteys yliopistopalvelun osoitteeseen avoin-student@helsinki.fi (Huom! laita viestin otsikkoon oppiaineen nimi).

Voit korottaa opintojakson arvosanaa osallistumalla uusintatenttiin tai, mikäli opintojakson suoritustapaan ei kuulu tenttiä tai viimeinen uusintatentti on mennyt, osallistumalla opintojaksolle uudelleen. Voit uusia hyväksytyn opintosuorituksen enintään kaksi kertaa (pdf, yliopiston yleinen ohje Flammassa).

Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisumenettely

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (pdf) 55 §:n mukaisesti sinulla on oikeus pyytää arvosteluun oikaisua, jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arvosteluun.

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan viimeistään 14 päivän sisällä siitä, kun sinun on ollut mahdollisuus saada arvosana tietoosi. Voit kysyä neuvoa myös opintojesi koulutusasiantuntijalta.

Voit tilata opinnoistasi Helsingin yliopiston opintosuoritusotteen, joka on virallinen todistus suoritetuista opinnoista. Opintosuoritusotteessa on lueteltu kaikki suorittamasi opintojaksot opintopisteineen, arvosanoineen ja suorituspäivineen sekä mahdollisen opintokokonaisuuden arvosana. Sillä voit osoittaa suorittamasi opinnot esimerkiksi oppilaitoksille ja työnantajille.

Ohjeet opintosuoritusotteen tilaamiseen Opiskelijan ohjeissa. Mikäli olet suorittanut opintokokonaisuuden, pyydä ennen otteen tilaamista kokonaisuudellesi koonti (ks. alla).

Voit tilata myös virallisen sähköisen opintosuoritusotteen WebOodista.

Pyydä opintokokonaisuuden koonti, kun sinulle on kirjattu WebOodiin kaikkien kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritukset. Tällöin opintojaksot sidotaan yhteen ja kokonaisuudelle lasketaan kokonaisarvosana. Koonti tehdään vain pyynnöstä.

  • Opintokokonaisuuden koonti pyydetään lomakkeella.
  • Pyydä koonti heti, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ja ne näkyvät WebOodissa.
  • Jos haluat opintokokonaisuuden arvosanan näkyvän opintosuoritusotteellasi, tilaa ote vasta kun olet pyytänyt koonnin ja saanut sähköpostiisi tiedon sen valmistumisesta.
  • Koonnin käsittelyaika on noin 4 viikkoa.
  • Opintokokonaisuuteen ei voi sisällyttää vanhentuneita opintojaksoja. Yksittäinen opintojakso vanhenee yleensä 10 vuodessa.
  • Rekisteröityjä opintokokonaisuuksia ei pureta.