Opintojakson suoritustapa on ilmoitettu opinto-ohjelmassa. Usein osa opintojakson suoritustapaa on tentti: kirjallinen kuulustelu, jossa voidaan tenttiä luennot ja/tai kirjallisuutta. Muita suoritustapoja ovat muun muassa kirjalliset tehtävät kuten oppimispäiväkirjat ja esseet, verkkokeskustelut ja ryhmätyöt.

Tentti, kirjallisuuskuulustelu ja kotitentti ovat tenttityyppejä, joita Avoin yliopisto järjestää lähi- ja verkkotentteinä. Katso tarkemmat tiedot Opiskelun sanastosta. Opintojaksoon kuuluvan lähitentin voi yleensä suorittaa myös etätenttinä ulkomailla tai toisella paikkakunnalla kuin Helsingissä.

Opintojaksoon kuuluvien tenttien päivämäärät, tentaattorit ja tiedon tenttikirjallisuudesta löydät opinto-ohjelmasta (aiheittain ja koulutusohjelmittain ja opetushaun kautta). Opinto-oikeuteen sisältyy opintojaksolla mainitut tenttipäivät (yleensä kolme).