Opiskelun suunnittelu

Opiskelun suunnittelu kannattaa aloittaa konkreettisesti. Kun olet löytänyt kiinnostavia opintoja, tutustu niiden sisältöön, rakenteeseen, kirjallisuuteen, opetusmuotoihin ja aikatauluihin.

Voit arvioida opiskelun vaatimaa työmäärää opintojesi opintopistelaajuuden perusteella. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin noin 27 tunnin työskentelyä. 

Ole realistinen oman opiskeluaikataulusi suunnittelussa. Opiskeluun liittyy luentojen lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi kirjallisuuden hankkimista ja kirjaston käyttöä, tenttiin lukemista sekä oppimistehtävien kirjoittamista.

Opintojen suunnittelu konkretisoituu, kun merkitset kalenteriin opiskelun eri osa-alueet: luennot, opintopiirit ja mahdolliset ryhmätapaamiset, tentit sekä oppimistehtävien palautuspäivät. Mieti, olisiko sinulle hyötyä laatia itsellesi päivittäinen ja viikoittainen luku- tai kirjoitusaikataulu.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on työkalu opintojen suunnitteluun sekä opiskelun lähtökohtien ja päämäärien selkiyttämiseen. Siihen sisältyy opintosuunnitelma aikatauluineen, oppimistavoitteet sekä jatkuva itsearviointi opintojen edetessä.

HOPSin tekeminen auttaa arvioimaan omaa osaamista ja opittuja asioita. Sen avulla voit hahmottaa yksilöllisiä tarpeitasi ja erityisesti niitä osaamisalueita, jotka vaativat kehittämistä. HOPSin kautta pystyt näkemään opiskelusi asettumisen osaksi muuta elämää.

Voit aloittaa HOPSin tekemisen pohtimalla esimerkiksi:

  • Miksi haluat opiskella ja millaisia tavoitteita sinulla on opintojen suhteen. Tavoitteet voit jakaa lähiajan ja pitkän tähtäimen tavoitteiksi.
  • Pohdi itseäsi opiskelijana: mitä vahvuuksia sinulla on ja mitä opiskelutaitoja haluat vielä kehittää.
  • Pohdi myös, miten opiskelet mieluiten ja mikä opiskelumuoto sopii elämäntilanteeseesi.

Kun kirjaat omia lähtökohtia ja tavoitteita HOPSin muotoon, ne jäsentyvät ja selkiytyvät. HOPS tehdään itselle oman opiskelun tueksi ja apuvälineeksi.  HOPS on joustava; se voi muuttua opintojen edetessä ja siihen voi tulla tarkennuksia.

Opintojen suunnittelussa voit käyttää tukena HOPS-lomaketta. Voit täyttää lomakkeen ja tallentaa sen itsellesi. Voit myös tulostaa sen.

HOPS voi olla joko rajattu tai avoin. Rajattu HOPS on konkreettinen suunnitelma opintojen suorittamisesta, sivuaineista ja aikataulusta. Avoin HOPS on näkökulmaltaan laajempi opintojen suunnittelun väline, jonka avulla voit pohtia, miten opit ja miksi opiskelet.

HOPS-lomake (rajattu HOPS, .docx)
HOPS-lomake (avoin HOPS, .doc)

Antoisampaan opiskeluun - opas (HYY)