Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tarvittaessa saada opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä.

Opetukseen liittyvät erityisjärjestelyt 

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi sairauden tai liikunta- / aistivamman vuoksi erityisjärjestelyitä, ota yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua. 

Lue myös: 

Tentteihin ja muihin suoritustapoihin liittyvät erityisjärjestelyt

Lääkärintodistuksen tai vastaavan asiantuntijan lausunnon perusteella myönnettävät erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi: 

  • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa. Erityisjärjestelyiden asiantuntijaryhmän suosituksen mukaan alle kolmen tunnin tentissä lisäaika on 30 minuuttia ja tasan tai yli kolmen tunnin tentissä lisäaika on yksi tunti. 
  • tietokoneen tai muun apuvälineen käyttö tentissä  
  • pienempi tai erillinen tenttitila 
  • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Jotta voit saada oikeuden erityisjärjestelyihin, tarvitset lääkärin tai vastaavan asiantuntijan (esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai fysioterapeutti) todistuksen, josta ilmenee peruste erityisjärjestelyille.

Sovi asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta tenttipalveluihin sähköpostitse: specialneeds@helsinki.fi . Kun olet toimittanut todistuksen tai sen kopion, sinun tulee pyytää erityisjärjestelyt seuraavasti:

Salitentti

Kun olet tehnyt tentti-ilmoittautumisen Omat sivut -palvelussa, lähetä erityisjärjestelyitä koskeva pyyntö osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Kerro pyyntösi yhteydessä: 

  • tentin päivämäärä sekä opintojakson ja tentaattorin nimi 
  • millaisia erityisjärjestelyitä pyydät (esimerkiksi: esteetön tila tai avustaja)

Tenttipalvelut vahvistaa tenttisi erityisjärjestelyt ennen tenttiä. 

Mikäli et voi osallistua tenttiin, ilmoita siitä välittömästi: specialneeds@helsinki.fi

Verkkotentti

Sovi asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen (tai sen kopion) toimittamisesta tenttipalveluihin sähköpostitse: specialneeds@helsinki.fi. Lääkärintodistuksesta tai asiantuntjalausunnosta tulee käydä ilmi peruste erityisjärjestelyille ja tuen tarve. 

Ota lisäksi viimeistään 10 päivää ennen verkkotenttiä yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan sopiaksesi verkkotentin lisäajasta tai vaihtoehtoisesta suoritustavasta. 

Lisätietoa tenteistä ja tenttimisestä