Avoimen yliopiston opiskelijat voivat saada opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä.

Erityisjärjestelyt opetuksen yhteydessä

Jos liikunta- tai aistivamman tai sairauden vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa sekä tietoja käytettävissä olevista palveluista, ota hyvissä ajoin ennen opiskelun alkamista yhteyttä oman tieteenalasi/opintosuuntasi koulutusasiantuntijaan.

Opetustilojen esittely: tieto opetustiloihin pääsystä pyörätuolilla löytyy opetuspaikoittain.

Oppimisvaikeus.fi
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry

Tentteihin ja suoritustapoihin liittyvät erityisjärjestelyt

Avoin yliopisto tarjoaa tenttien erityisjärjestelyjä tilanteissa, joissa opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua normaaliin tenttitilaisuuteen.

Opiskelija voi erityisjärjestelyihin oikeuttavan asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen perusteella saada

  • erillisen tenttitilan (esteettömät tenttitilat sijaitsevat Helsingin yliopiston päärakennuksessa)
  • apuvälineitä tenttiin (tietokone) tai
  • lisäaikaa tenttiin tai
  • erikseen sovittavan vaihtoehtoisen suoritustavan. 

Ilmoita erityisjärjestelytarpeet sähköpostitse osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Järjestelyt oikeuttava todistus on toimitettava tenttipalveluun ajoissa ennen tenttipäivää. Sovi todistuksen toimittamisesta joko sähköpostitse (specialneeds@helsinki.fi) tai puhelimitse (02941 28322). Muissa asioissa ota yhteyttä koulutusasiantuntijaan (vaihtoehtoinen suoritustapa).

Tenttipalvelu vahvistaa opiskelijalle tentin erityisjärjestelyt ennen tenttiä. Opiskelijan on ehdottomasti ilmoitettava tenttipalveluun, mikäli ei osallistukaan erityisjärjestelyjä vaatineeseen tenttiin (tentin peruminen).