Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tarvittaessa saada opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä.

Opetukseen liittyvät erityisjärjestelyt 

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi sairauden tai liikunta- / aistivamman vuoksi erityisjärjestelyitä, ota yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua. 

Lue myös: 

Tentteihin ja muihin suoritustapoihin liittyvät erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyihin oikeuttavan asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen perusteella voit saada

  • mahdollisuus lisäaikaan tentissä (Alle kolme tuntia kestäviin tentteihin lisäaikaa suositellaan järjestettäväksi 30 minuuttia ja yksi tunti, jos tentti kestää vähintään 3 tuntia.)
  • pienempi tai erillinen tenttitila
  • tarvittavien apuvälineiden käyttö (tietokone, pistenäyttö)
  • henkilökohtainen avustajan tai tulkin käyttö

Salitentti:

Sovi asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta tenttipalveluihin sähköpostitse: specialneeds@helsinki.fi tai puhelimitse. Lääkärintodistuksesta tai lausunnosta tulee käydä ilmi peruste erityisjärjestelyille ja tuen tarve. Kopio riittää.

Lähetä lisäksi erityisjärjestelyitä koskeva pyyntö osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Kerro pyyntösi yhteydessä: 

  • tentin päivämäärä sekä opintojakson ja tentaattorin nimi 
  • millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset (esimerkiksi: esteetön tila tai avustaja)
  • muut mahdolliset asiat, jotka vaikuttavat tenttimiseesi ja joista tenttipalvelun tulee olla tietoinen

Tenttipalvelu vahvistaa tenttisi erityisjärjestelyt ennen tenttiä. Erityisjärjestelypyynnön lisäksi tulee muistaa tehdä varsinainen tentti-ilmoittautuminen Omat sivut –palvelussa.

Mikäli et voikaan osallistua erityisjärjestelyitä koskevaan tenttiin, ilmoita siitä tenttipalveluun. 

Verkkotentti:

Sovi asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta tenttipalveluihin sähköpostitse: specialneeds@helsinki.fi tai puhelimitse. Lääkärintodistuksesta tai lausunnosta tulee käydä ilmi peruste erityisjärjestelyille ja tuen tarve. Kopio riittää.

Ota lisäksi viimeistään 10 päivää ennen verkkotenttiä yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Jos on kyse muista opintojen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä (esim. vaihtoehtoinen suoritustapa), ota yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Lisätietoa tenteistä ja tenttimisestä