Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tarvittaessa saada opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä.

Opetukseen liittyvät erityisjärjestelyt 

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi sairauden tai liikunta- / aistivamman vuoksi erityisjärjestelyitä, ota yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua. 

Lue myös: 

Tentteihin ja muihin suoritustapoihin liittyvät erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyihin oikeuttavan asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen perusteella voit saada

  • erillisen esteettömän tenttitilan Helsingin yliopiston päärakennuksesta (Fabianinkatu 33)
  • apuvälineitä tenttiin (tietokone) tai
  • lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Tavanomainen tenttitilaisuus:

Sovi erityisjärjestelyihin oikeuttavan asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta tenttipalveluihin sähköpostitse: specialneeds@helsinki.fi tai puhelimitse: p. 02941 28322. 

Lähetä lisäksi erityisjärjestelyitä koskeva pyyntö osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Kerro pyyntösi yhteydessä: 

  • tentin päivämäärä sekä opintojakson ja tentaattorin nimi 
  • millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset (esimerkiksi: esteetön tila tai avustaja)
  • muut mahdolliset asiat, jotka vaikuttavat tenttimiseesi ja joista tenttipalvelun tulee olla tietoinen

Tenttipalvelu vahvistaa tenttisi erityisjärjestelyt ennen tenttiä. 

Mikäli et voikaan osallistua erityisjärjestelyitä koskevaan tenttiin, ilmoita siitä ehdottomasti tenttipalveluun. 

Verkkotentti:

Sovi erityisjärjestelyihin oikeuttavan asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta tenttipalveluihin sähköpostitse: specialneeds@helsinki.fi tai puhelimitse: p. 02941 28322. 

Ota lisäksi viimeistään 10 päivää ennen verkkotenttiä yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Jos on kyse muista opintojen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä (esim. vaihtoehtoinen suoritustapa), ota yhteyttä opinnoistasi vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Lisätietoa tenteistä ja tenttimisestä