Argumentoinnin erittelyä, mallianalyysi

Timo Tossavaisen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla julkaistun kantaaottavan tekstin (”Tekniikka ei saa olla kouluissa itsetarkoitus”, 24.1.2013 ) teesinä on, että kasvatuksen tavoitteita ei saavuteta lisäämällä kouluissa tietokoneiden käyttöä. Teesiään kirjoittaja perustelee monella argumentilla. Yhteiseksi arvoksi oletetaan se, että lukija on yhtä mieltä koulutuksen yleisestä tavoitteesta: pyritään kasvattamaan osaava, tietävä ja tasapainoinen ihminen.

Tietokoneiden käytön kyseenalaisuutta kasvatustehtävässä Tossavainen perustelee ainakin viidellä argumentilla:

  1. Oppimistulokset ovat heikentyneet sinä aikana, kun netistä ja tietokoneesta on tullut osa arkea.
  2. Mukavuudenhaluinen ihminen menee aina sieltä, missä aita on matalin. Tätä perustelua tuetaan esimerkillä navigaattorista ja eksymisestä kotikaupungissa.
  3. Tietotekniikkaa oppii käyttämään aikuisenakin.
  4. Haitat ovat hyötyjä suuremmat: konetta halutaan käyttää siksi, että ei tarvitse ajatella, ja oppilaat karkaavat aina tilaisuuden tullen sosiaaliseen mediaan.
  5. Käsin kirjoittaminen aktivoi ajattelua enemmän kuin hiirellä klikkailu.

Tossavaisen ohjailevan tekstin päätelmänä on, että tietotekniikka ei saa olla kouluissa itsetarkoitus ja että sisältöihin ja ihmisiin tulisi investoida enemmän kuin laitteisiin. Tekstin argumentteja tukee kirjoittajan auktoriteetti, joka ilmenee lopuksi: oppikirjailija, Itä-Suomen yliopiston opettajankouluttaja ja Tampereen yliopiston dosentti. Uskottavuutta lisää myös tekstin julkaisupaikka Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, jossa eri alojen asiantuntijat esittelevät näkemyksiään.