Helsingin yliopiston kemian laitos on Suomen suurin ja monipuolisin kemian laitos. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Laitoksella työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina laskettuna on 220. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN) on osa kemian laitosta. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä ulkoasianministeriön kanssa ja toimii kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kansallisena viranomaisena. Lisäksi instituutti tekee soveltavaa analyyttisen kemian tutkimusta ja järjestää koulutusta kehittyvien maiden kemisteille. Instituutilla on standardin ISO/IEC 17025 mukainen akkreditointi (T073) ja sillä on kansainvälinen status Kansainvälisen kemiallisen aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimittamien ympäristö- ja biolääketieteellisten näytteiden analysointiin.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti hakee

YLIOPISTOTUTKIJAA

Yliopistotutkija toimii pääasiallisesti VERIFINin näytteenkäsittelylaboratoriossa kehittäen näytteenkäsittely- ja analyyttisiä menetelmiä mm. biologisille toksiineille ml. proteiinitoksiinit erityisesti uudessa EuroBioTox-projektissa. Lisäksi tehtävänä on kehittää uusia analyyttisiä menetelmiä kemiallisille taisteluaineille ympäristönäytteistä ja myrkkyaltistuksen toteamiseen biolääketieteellisistä näytteistä (mm. plasma).
Valittavalta odotetaan jatko-opintoja tai väitöskirjaa farmaseuttisessa, orgaanisessa, analyyttisessä kemiassa tai vastaavassa. Nestekromatografian ja/tai massaspektrometrian (myös MALDI-TOF) osaaminen sekä biokemian opinnot luetaan hakijalle eduksi. Lisäksi erilaisten analyyttisten yhdistelmätekniikoiden kuten vasta-aineisiin perustuvien menetelmien käytön tuntemus näytteenkäsittelyssä antaa hyvät edellytykset tehtävän hoitamiselle.

Arvostamme erityisesti joustavuutta ja matkustushalukkuutta, koska tehtäviin kuuluu opetuksen antaminen instituutin kansainvälisillä koulutuskursseilla. Tehtävässä edellytetään lisäksi hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Käytännössä palkka sijoittuu 3200-4000 euroon kuukaudessa valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävä on määräaikainen (4 vuotta) ja täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Hae tehtävää yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Liitä mukaan ansioluettelo. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 7.4.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Paula Vanninen, paula.vanninen(at)helsinki.fi, puh. 040 550 2204 tai laboratoriokoordinaattori Martin Söderström, martin.soderstrom(at)helsinki.fi puh. 02941 50438.

Hae viimeistään 07.04.2017

Haku päättyy

perjantai, huhtikuu 7, 2017