Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

VÄESTÖTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2018-31.12.2018.

Tehtävä sijoittuu sosiologian oppiaineeseen väestötieteen erikoistusmislinjalle.

Väestötiede on sosiologian oppiaineen erikoistumislinja, jossa on professori, yliopistonlehtori ja väestön ikääntymisen ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimuksen apulaisprofessori sekä tutkimusprojekteissa joukko väitelleitä tutkijoita ja tohtorikoulutettavia.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Sijaisuuteen valittavan yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu mm. väestötieteen menetelmien luento-opetus, jatkokoulutusseminaari ja tiedekuntatentit.´

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta väestötieteen alan tutkimuksesta ja opetuksesta.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta tarvittaessa myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona seuraavat englanninkieliset asiakirjat:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta (ml. hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa –linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR –portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pekka Martikainen, pekka.martikainen(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 24.09.2017

Haku päättyy

sunnuntai, syyskuu 24, 2017