Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

Tehtävän ala on tutkimusetiikka ja avoin tiede. Tehtävä on opetuspainotteinen. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtori
- antaa tutkimusetiikan ja avoimen tieteen opetusta yliopiston tohtorikoulutettaville
- vastaa valtakunnallisten tutkimusetiikan ja avoimen tieteen verkkokurssien ylläpidosta ja päivittämisestä
- tekee tutkimusetiikkaan ja avoimeen tieteeseen liittyvää tutkimusta ja
- kehittää yliopiston tutkimusetiikan ja avoimen tieteen koulutusta läheisessä yhteistyössä Helsingin yliopiston neljän tutkijakoulun ja yliopiston kirjaston kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Valinnassa annetaan erityistä painoa tehtävän opetusalaan liittyvälle opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan myös huomioon tehtävän opetusalaan liittyvät tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 22.1.2018.

Lisätietoja antaa osaston johtaja Paavo Pylkkänen, p. 02941 29249, paavo. pylkkanen(at)helsinki.fi (2.1.2018 alkaen)

Hae viimeistään 22.01.2018

Haku päättyy

maanantai, tammikuu 22, 2018