Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALIPOLITIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2018-31.12.2021 (sijaisuus).

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen, jossa on kuusi professoria (kaksi sosiaalipolitiikassa, sosiaaligerontologiassa, kaupunkitutkimuksessa, vammaistutkimuksessa ja yhteiskuntatieteellisessä ympäristöpolitiikassa) ja kaksi yliopistonlehtoria. Lisäksi oppiaineessa työskentelee kymmenkunta tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Nyt haettavana olevan yliopistonlehtori opettaa sosiaalitieteen koulutusohjelmissa, Contemporary Societies –maisteriohjelmassa ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmassa. Yliopistonlehtorin tehtävänä on erityisesti laadullisten tutkimusmenetelmien opettaminen ja laadullisten opinnäytetöiden ohjaaminen. Lisäksi hän osallistuu yhteiskuntapolitiikan muuhun opetukseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Hakijalta edellytetään laadullisten menetelmien hyvää tuntemusta, kykyä opettaa niitä, ohjata laadullisilla menetelmillä toteuttavia opinnäytteitä ja perehtyneisyyttä sosiaalipolitiikan tieteenalaan.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli, jolla antaa pääasiallisesti opetusta. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa tarvittaessa opetusta myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3300-5000 €/kk riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja hänen tieteellisestä ansioituneisuudestaan.

Seuraavat hakemukseen liitettävät dokumentit on ehdottomasti koottava yhteen pdf-tiedostoon:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu 5 tämän tehtävän kannalta keskeisintä julkaisua
• selvitys kokemuksesta ja ansioista (max. 3 sivua), joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, hankittu tutkimusrahoitus, kansainvälinen tutkimuskokemus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava Arho Toikka, arho.toikka(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 29.11.2017

Haku päättyy

keskiviikko, marraskuu 29, 2017