Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS/HYKS) ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen osasto hakee Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisterikoulutukseen

YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen tehtävään 1.8.2018 – 31.7.2020. Tehtävän opetuskieli on suomi.

Yliopistonlehtorin keskeinen tehtävä on uuden, lääketieteellisen tiedekunnan ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisen Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelman suunnitteluun, käynnistämiseen sekä myös muuhun lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen osallistuminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu muuhun alan opetus-, tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Yliopistonlehtorilta edellytetään myös opetuskokemusta sekä kokemusta opetuksen kehittämisestä. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Yliopistonlehtorin tehtävä on opetuspainotteinen ja valinnassa annetaan painoa opetuskokemukselle, erityistä painoa pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia sekä muille opetustoimessa saavutetuille ansioille. Tarvittaessa hakijoilta voidaan pyytää opetusnäyte. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon viimeaikainen tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen taito on eduksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake ja opetustaitomatriisi sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Ohjeet ja lomakkeet lääketieteellisen tiedekunnan opetus-/tutkimustehtävää hakeville löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 28.5.2018.

Lisätietoja antavat professori Ossi Rahkonen, ossi.rahkonen(at)helsinki.fi, puh. 02941 27549 sekä professori Kari Reijula, kari.reijula(at)helsinki.fi, puh. 02941 40626

Lisätietoa rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

28.05.2018 23:59 EEST