Helsingin yliopisto (https://www.helsinki.fi) – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston Humanistinen tiedekunta (https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Nykykielten laitoksella (http://www.helsinki.fi/nykykielet/) tutkitaan ja opetetaan Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä ja kirjallisuutta. Opetusta tarjotaan kaikkiaan 23 kielessä. Lisäksi eri oppiaineissa kehitetään kielitieteen, käännöstieteen, kieliteknologian ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa.

Nykykielten laitos hakee

SAKSAN KIELEN YLIOPISTONLEHTORIA

1.1.2018 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen.

Tehtävä sijoittuu germaanisen filologian oppiaineeseen, jossa on nyt haettavan tehtävän lisäksi seitsemän muuta opetustehtävää. Oppiaineesta on viime vuosina valmistunut keskimäärin 15 maisteria vuosittain. Oppiaine kuuluu syyslukukaudesta 2017 alkaen saksan opintosuuntana Kielten kandi- ja maisteriohjelmiin, joissa koulutetaan kielten asiantuntijoita ja opettajia. Opintosuunnan opiskelijat voivat jatkaa kandiohjelmasta myös esim. Kääntämisen ja tulkkauksen sekä Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmiin.

Tehtävään valittava henkilö on laaja-alainen saksan kielen ja kulttuurin asiantuntija. Lisäksi hänellä toivotaan olevan opetus- ja tutkimuskokemusta kirjallisuustieteen sekä erityisesti interkulturaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen alalta. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia, ja tarvittaessa opetusnäyte. Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta kandi- ja maisteritasoilla, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön eri kandi- ja maisteriohjelmissa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaista saksan kielen sekä hyvää suomen kielen taitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi tehtävään valittavalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus ruotsin kieltä koskevasta kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina:
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) julkaisuluettelo
4) vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta, ml. hankittu tutkimusrahoitus

Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää hakuajan päätyttyä kärkihakijoita toimittamaan viisi valitsemaansa julkaisua arvioitaviksi, ja saapumaan haastateltavaksi sekä antamaan opetusnäyte.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Hartmut.Lenk@helsinki.fi (oppiainevastuuhenkilönä). Lisätietoja yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käytöstä saa osoitteesta rekrytointi@helsinki.fi.

Hae viimeistään 26.10.2017

Haku päättyy

torstai , lokakuu 26, 2017