Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistinen tiedekunta hakee YLIOPISTONLEHTORIA työsuhteeseen ajalle 1.10.2019-31.12.2022 (sijaisuus). Tehtävän ala on pohjoismaiden tutkimus.

Pohjoismaiden tutkimus on osa alue- ja kulttuurintutkimuksen tieteenalaa ja Pohjoismaiden tutkimuksen keskusta (CENS). Alalla tutkitaan missä määrin alueella asuvat ihmiset kokevat maailman ja organisoivat yhteiskuntansa sekä miten he kokevat jakavansa yhteisen kulttuurin. Lisäksi CENS:n tehtävä on tutkia, miten Pohjoismaat nähdään ja ymmärretään globaalissa yhteisössä, ja mistä eri elementeistä pohjoismainen brändi koostuu niin ajassa kuin tilassa.

Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa maisteritason opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Hyvää yhteistyökykyä edellyttäviin tehtäviin kuuluu osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön osaston, koulutusohjelmien ja tieteenalan muun henkilökunnan kanssa. Yliopistonlehtori harjoittaa oman alansa tutkimustyötä ja osallistuu tieteenalan kehittämiseen. Lisäksi yliopistonlehtorin odotetaan hakevan ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia, ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa sekä kykyä antaa opetusta ja opinnäytteiden ohjausta ruotsiksi maisteriohjelmassa Kultur och Kommunikation sekä englanniksi European and Nordic Master’s Programmen puitteissa. Muu pohjoismaiden tutkimuksen kannalta merkityksellinen kielitaito katsotaan lisäansioksi, kuten myös tutkimus- ja opetuskokemus, joka soveltuu CENS:in ja sen johtaman konsortion ReNEW:n profiiliin.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva
palkanosa. Tehtävään palkataan kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemukseen pyydetään liittämään yhtenä pdf-tiedostona:
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) numeroitu julkaisuluettelo, johon on merkittynä 5 haettavan tehtävän kannalta merkittävintä julkaisua
4) vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta, ml. hankittu
tutkimusrahoitus ja hakijan erikoistuminen Pohjoismaiden tutkimuksen alueella.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää hakuajan päätyttyä
kärkihakijoita toimittamaan viisi valitsemaansa julkaisua arvioitaviksi, ja saapumaan haastateltavaksi sekä antamaan opetusnäyte. Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuurien osaston johtaja, professori Jussi Pakkasvirta, (jussi.pakkasvirta(at)helsinki.fi).

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -
linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 28.8.2019.

Lisätietoja yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käytöstä saa osoitteesta rekrytointi(at)helsinki.fi.

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Haku päättyy

28.08.2019 23:59 EEST