Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

KRIMINOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2018 lukien.

Tehtävä sijoittuu Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin, jossa harjoitetaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa. Instituutissa on kaksi yksikköä, kriminologinen yksikkö ja oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö. Niissä työskentelee yhteensä noin 20 ihmistä. Nyt haettavana oleva tehtävä sijoittuu instituutin kriminologiseen yksikköön, jonka toiminnassa on keskeisellä sijalla kokonaisrikollisuuden tutkimus ja seuranta, rikoksentorjunnan tutkimus sekä kriminologinen perustutkimus.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta.

Tutkimuksen osalta yliopistonlehtorin tehtävät sijoittuvat kriminologisen yksikön kokonaisrikollisuustutkimuksen alueelle. Yliopistonlehtori vastaa kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) kehittämisestä, siihen perustuvasta rikollisuusseurannasta sekä järjestelmän tuottamien aineistojen kriminologisesta perustutkimuksesta. KRT on laajaan väestöotokseen perustuva toistettavien kyselyjen järjestelmä, jolla seurataan väestön kokemuksia omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Järjestelmä mahdollistaa vaihtuvien teemaosioiden liittämisen kyselyyn, joten tehtävässä on mahdollista edistää omia teoreettisia tutkimusintressejä kriminologian saralla yhteiskunnan tietotarpeet huomioiden. Kansallinen rikosuhritutkimus on maamme rikollisuusseurannan ja kriminologisen tutkimusinfrastruktuurin runkojärjestelmä.

Yliopistonlehtori toimii osana kriminologista tutkimus- ja opetustiimiä ylläpitäen yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kuten tilastoviranomaisiin, valtionhallintoon ja tutkimuslaitoksiin. Tehtävässä tarvitaan siten hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijalta odotetaan vahvaa osaamista kvantitatiivisesta tutkimuksesta yhteiskuntatieteellisen tai sosiaaliepidemiologisen tutkimuksen saralla. Eduksi lasketaan kokemus kyselytutkimuksesta ja kyselylomakkeiden kehittämisestä sekä perehtyneisyys kriminologiaan.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Arvostamme aktiivista ja innovatiivista tutkimustoimintaa ja kansainvälisiä julkaisuja, monipuolista yhteiskuntatieteiden empiiristen tutkimusmenetelmien hallintaa ja kykyä opettaa niitä, verkottuneisuutta sekä menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona seuraavat englanninkieliset asiakirjat:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, jossa on erikseen merkitty hakijan mielestä tehtävään eniten pätevöittävät viisi julkaisua
• selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta (ml. hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta..

Lisätietoja tehtävästä antaa kriminologisen yksikön esimies, professori Janne Kivivuori, janne.kivivuori(at)helsinki.fi, puh. 02941 20862.

Hae viimeistään 05.10.2017

Haku päättyy

torstai , lokakuu 5, 2017