Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Noin 600 opiskelijaa suorittaa vuosittain perustutkinnon tiedekunnassamme. Järjestämme opettajan pedagogiset opinnot myös muiden tiedekuntien pääaineopiskelijoille. Noin 600 aineenopettajaksi opiskelevaa suorittaa vuosittain nämä opettajakelpoisuuden tuottavat opinnot tiedekunnassamme.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

KASVATUSPSYKOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018-31.7.2019 (sijaisuus).

Yliopistonlehtori tutkii ja opettaa kasvatuspsykologiaa sekä ohjaa harjoittelujaksoja ja opinnäytteitä. Yliopistonlehtori osallistuu tutkimuksensa kannalta tarkoituksenmukaiseen tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan ja toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä. Koska tehtävään kuuluu opetusharjoittelun ohjausta, hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Lisäksi yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu osallistuminen hallinnollisiin tehtäviin.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävässä on eduksi kasvatuspsykologian alalle sijoittuva opetuskokemus ja tutkimustyö sekä kokemus ilmiölähtöisten oppimisprosessien ohjauksesta. Lisäksi hakijalta odotetaan valmiutta kehittää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, opetuksen kehittäminen, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opettajan toimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Tehtävään valittavalla tulee olla hyvä suomen kielen sekä vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta tarvittaessa myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän palkka on noin 3 000–5 000 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön uravaiheesta. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemusta ei oteta käsittelyyn, ellei siihen ole liitetty seuraavien ohjeiden mukaisia asiakirjoja. Asiakirjat tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona.

• Helsingin yliopiston ohjeiden mukainen yliopistoportfolio:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoportfolio

• täydellinen julkaisuluettelo, joka on tehty noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta: http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluet... sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelua: https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 21.5.2018.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Kirsti Lonka, kirsti.lonka(at)helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi.
Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

21.05.2018 23:59 EEST