Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

KÄSITYÖTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 1.1.2020 - 31.7.2022.

Yliopistonlehtorin tutkimusalana on käsityötiede, erityisesti materiaalitietous. Yliopistonlehtori opettaa materiaalitiedon opintojaksoja sekä käsityötieteen kokeellisten ja määrällisten menetelmien kursseja erityisesti käsityönopettajan opintosuunnassa sekä ohjaa opetusharjoittelua ja opinnäytteitä. Yliopistonlehtori osallistuu käsityön opintosuunnan toimintaan ja toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä. Koska tehtävään kuuluu myös opetusharjoittelun ohjausta, hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Käsityönopettajakelpoisuus katsotaan eduksi, samoin materiaalien ja kokeellisten tutkimusmenetelmien tuntemus. Lisäksi yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu osallistuminen opetukseen liittyviin hallinnollisiin tehtäviin.

VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Eduksi katsotaan kokemus kasvatustieteen (erityisesti opettajankoulutuksen) alaan liittyvästä seminaari- ja luentomuotoisesta yliopisto-opetuksesta. Lisäksi odotetaan valmiutta kehittää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• tarvittaessa opetusnäyte

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Hakijan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että opetus tapahtuu enimmäkseen suomen kielellä. Lisäksi tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän bruttopalkka on noin 3 300–5 000 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET
Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa ‐linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR ‐portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.
Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat (yhtenä PDF-tiedostona lukuun ottamatta erikseen tehtävää selvitystä opetusansioista):
• yliopistoportfolio (selvitys opetusansioista annetaan erillisellä lomakkeella)
• selvitys opetusansioista (annetaan e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html.)
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisöissä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hakeminen ja oma rooli siinä.)
• tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma
Ohje liitteiden laatimiseen: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to.... PDF-tiedosto tulee nimetä seuraavasti: omasukunimi_yolehtorikäsityö. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.
Hakuaika päättyy maanantaina 7.10.2019.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Erja Syrjäläinen, erja.syrjäläinen(at)helsinki.fi
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Pirjo Lehtiniemi, pirjo.lehtiniemi(at)helsinki.fi. Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

07.10.2019 23:59 EEST