Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta.

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

HISTORIAN JA YHTEISKUNNALLISTEN AINEIDEN DIDAKTIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen.

Yliopistonlehtorin tutkimuksen ja opetuksen kohteena ovat historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen, opetuksen ja opettajankoulutuksen kysymykset. Yliopistonlehtori ohjaa myös opetusharjoittelua ja opinnäytteitä. Yliopistonlehtori osallistuu historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmän toimintaan sekä toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä. Lisäksi yliopistolehtorille kuuluvat opetukseen liittyvät hallinnolliset tehtävät.

VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Koska tehtävään kuuluu myös opetusharjoittelun ohjausta, hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Eduksi katsotaan kokemus kasvatustieteen (erityisesti opettajankoulutuksen) alaan liittyvästä seminaari- ja luentomuotoisesta yliopisto-opetuksesta. Lisäksi häneltä odotetaan valmiutta kehittää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtorin opetuksesta valtaosa sijoittuu aineenopettajan opintosuunnan historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikkaa käsitteleviin sisältöalueisiin. Tehtävään valittavalta edellytetään historian ja yhteiskunnallisten aineiden aineopintotasoisia opintoja.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on noin 3 300–5 000 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa ‐linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR ‐portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• yliopistoportfolio (selvitys opetusansioista annetaan erillisellä lomakkeella)
• selvitys opetusansioista (annetaan e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html.)
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisöissä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hakeminen ja oma rooli siinä.)
• tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua).

Ohje liitteiden laatimiseen: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to.... PDF-tiedosto tulee nimetä seuraavasti: omasukunimi_yolehtorihistoria. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 8.3.2020.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Jukka Rantala, jukka.rantala(at)helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi. Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

08.03.2020 23:59 EET