Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan fysiikan osaston tehtävänä on fysiikan ja tähtitieteen vaativa kansainvälisen tason tutkimus sekä laadukkaaseen tutkimukseen perustuva yliopistollinen opetus. Tutkimuksen painoalat ovat materiaalifysiikka, alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka. Osastossa on kansallisesti merkittäviä tutkimuslaitteistoja, Suomen Akatemian huippuyksikkö ja 4 Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoittamaa hanketta. Lisätietoja http://www.physics.helsinki.fi/.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan osasto hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

Tehtävän ala on fysiikan perus- ja aineopetus.

Yliopistonlehtorin opetustehtäviin kuuluu pääasiassa fysiikan perus- ja aineopetusta fysikaalisten tieteiden kandidaattiohjelmassa. Työhön liittyvään opetukseen sisältyy luentokurssien ja laboratoriokurssien pitämisen ja vastuun lisäksi opetuksen kehittämistä, opetusmateriaalin suunnittelua ja laatimista, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden ohjausta ja opinnäytetöiden tarkastusta. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu myös opetuslaboratorion toiminnan koordinointi sekä tehtävään liittyvien hallinto- ja muiden tehtävien hoitaminen.
Yliopistonlehtorin tulee myös harjoittaa korkeatasoista kokeellista tutkimusta jollakin fysiikan osaston tutkimuksen painoaloista.

Tehtävä on opetuspainotteinen.
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, kokemus kokeellisesta tutkimuksesta, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota opetustaitoon.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kokonaispalkka on noin 4000 – 5000 euroa kuukaudessa.

Hakemukseen on liitettävä
1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...), jonka tulee sisältää selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä selvitys, miten hakija aikoo kehittää alaa ja opetusta;
2) luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Liitteet toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona. Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä Hae paikkaa-linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR-portaalissa.

Hakuaika päättyy 15.9.2019.

Lisätietoja antaa professori Jyrki Räisänen, puh. 050 415 6814, jyrki.raisanen(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

15.09.2019 23:59 EEST