Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa tehdään farmasian tutkimusta ja annetaan alan korkeinta opetusta Suomessa. Tiedekunnasta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja sekä farmasian ja filosofian tohtoreita. Lisäksi tiedekunta antaa ammatillista erikoistumiskoulutusta apteekki- ja sairaalafarmasiassa sekä teollisuusfarmasiassa ja osallistuu aktiivisesti alan täydennyskoulutukseen. Tiedekunnalla on myös valtakunnallinen vastuu ruotsinkielisten proviisorien koulutuksesta. Farmasian tiedekunta jakautuu kolmeen osastoon: farmaseuttisten biotieteiden osasto, farmakologian ja lääkehoidon osasto sekä farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto. Katso lisätietoa: http://www.helsinki.fi/farmasia.

Farmasian tiedekunta hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 3.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on farmaceutisk teknologi (farmasian teknologia) ja sijoituspaikka farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto. Tehtävä on ruotsinkielinen.

Farmasian teknologian ruotsinkielisen yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua farmasian teknologian opetukseen ja vastata erityisesti perus- ja aineopintojen laboratorio-opetuksesta sekä yleisesti farmasian teknologian alan ruotsinkielisestä opetuksesta ja ohjauksesta. Yliopistonlehtori vastaa omalta osaltaan alan tutkimuksesta ja opinnäytetöiden ohjauksesta.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Hakijalta toivotaan aiempaa työkokemusta farmasian teknologian opetus- tai tutkimustehtävistä sekä kokemusta esimerkiksi lääketeollisuudesta tai lääkealan viranomaistehtävistä. Esimieskokemus ja toiminta kansainvälisissä tehtävissä katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta kehittää farmasian teknologian opetusta ja tutkimusta.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta vaaditaan, että hän hallitsee ruotsin kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla suomen kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän palkkaus asettuu noin 3 500–4 700 euroon valittavan henkilön työkokemuksesta ja ansioista riippuen. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA LISÄTIEDOT

Hakemukseen on liitettävä mieluiten yhtenä pdf-tiedostona yliopistoportfolio, joka sisältää hakijan ansioluettelon, julkaisuluettelon ja tieteellisen toiminnan (ml. hankittu tutkimusrahoitus), selvityksen ruotsin kielen taidosta, sekä selvityksen kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.

- Lisätietoa yliopistoportfoliosta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille...
- Lisätietoa opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriiseista (huomioithan yliopistoportfoliossasi):
http://www.helsinki.fi/farmasia/hallinto/opetustaidon%20arviointi.htm

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Sähköisessä rekrytointijärjestelmässä voi täyttää vain pakolliset kentät. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Jouko Yliruusi, jouko.yliruusi(at)helsinki.fi, p. 0400676361. Lisätietoa rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista antaa henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341. Mahdolliset hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 07.01.2018

Haku päättyy

sunnuntai, tammikuu 7, 2018