Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 500 tutkinto-opiskelijaa.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta) sijaitsee Viikin kampuksella (https://www.helsinki.fi/fi/viikin-kampus), ja sen tehtävänä on edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ihmisen hyvinvointia tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Tiedekunnan keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalat ovat elintarvike-, maatalous-, metsä-, talous- ja ympäristötieteet sekä biotekniikka. Tiedekunnassa opiskelee 3 200 tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee 500 alansa asiantuntijaa.

Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen (http://www.helsinki.fi/taloustiede/) tehtävänä on korkeatasoisella ja ajankohtaisella tutkimuksella ja siihen perustuvalla opetuksella edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, maaseudun, maatalouden ja elintarvikeketjun menestystekijöitä sekä kuluttajien hyvinvointia.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitos hakee

ELINTARVIKE-EKONOMIAN YLIOPISTONLEHTORIA

1.11.2017 alkaen, tai sopimuksen mukaan.

Yliopistolehtorin velvollisuuksiin kuuluu tehtävänalan tutkimus ja opetus ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa ja elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa. Tehtäviin kuuluu myös opinnäytteiden ohjaus ja opetuksen kehittäminen yhdessä osaston muun henkilökunnan kanssa. Kyetäkseen hoitamaan tehtävää menestyksekkäästi valitulta henkilöltä edellytetään tutkimusta elintarvike-ekonomian ja kestävien ruokajärjestelmien teemoista. Hakijalla tulee olla kokemusta alan tutkimuksesta ja opetuksesta kyetäkseen toimimaan alan asiantuntijana. Myös laadullisten ja määrällisten menetelmien syvällinen hallinta on välttämätöntä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englanninkielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa seuraavat asiakirjat:
ansioluettelo (CV), todistus kielitaidosta, julkaisuluettelo (ks.ohje: https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedek...),
lyhyt selvitys seuraavista ansioistaan:
- tutkimus ja tieteellinen toiminta
- osallistuminen hallintotehtäviin
- selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon,
opetusansioiden kuvaus
tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä yliopistoportfolio (ks. http://www.helsinki.fi/recruitment/academicportfolio.html).

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 1. lokakuuta 2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Bodo Steiner, email bodo.steiner(at)helsinki.fi, 050 311 6118

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 01.10.2017

Haku päättyy

sunnuntai, lokakuu 1, 2017