Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella, ja sen tehtävänä on edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ihmisen hyvinvointia tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Tiedekunnan keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalat ovat elintarvike-, maatalous-, metsä-, ja ympäristötieteet sekä niihin liittyvät taloustieteet. Tiedekunnassa opiskelee 3 200 tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee 500 alansa asiantuntijaa.

Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan suurin laitos. Laitoksen tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Laitoksessa työskentelee koko- tai osa-aikaisesti 200 henkeä, joista 60 yliopiston rahoituksella ja loput täydentävällä rahoituksella. Laitoksessa opiskelee noin 500 perustutkinto- ja 100 jatkotutkinto-opiskelijaa. Laitoksen opetus ja tutkimus perustuvat korkeatasoiseen laboratorio- ja kenttätutkimukseen.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos vastaa 1.8.2017 alkaen elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmasta sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta ja mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisterinohjelmasta. Laitos osallistuu myös molekyylibiotieteiden, maataloustieteiden, ja ympäristötieteiden kandiohjelmien sekä maataloustieteiden maisteriohjelman ja ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman toteutukseen.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos hakee

BIOTUOTANNON KEMIAN YLIOPISTONLEHTORIA

1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Biotuotannon kemian yliopistonlehtorin tehtävänä on alan tutkimus ja biotuotantoon sovelletun kemian opetus sisältäen orgaanisten yhdisteiden rakenneanalytiikan. Yliopistonlehtori antaa pääosin maisteritason luento- ja laboratorio-opetusta, ohjaa opinnäytetöitä sekä kehittää alan opetusta yhdessä muiden opettajien kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista tutkimusta vähintään yhdellä laitoksen tutkimuksen painoaloista (http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/tutkimus) samoin kuin kokemusta opetustehtävistä tehtävän alalla.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englanninkielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kokonaispalkka on noin 3 500 – 4 700 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa seuraavat asiakirjat: ansioluettelo (CV), todistus kielitaidosta, julkaisuluettelo (ks. ohje http://www.helsinki.fi/mmtdk/hallinto/tehtavien_haku/opetus_tutkimusteht...) ja lyhyt selvitys seuraavista ansioistaan:
- tutkimus ja tieteellinen toiminta
- osallistuminen hallintotehtäviin
- selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon, opetusansioiden kuvaus (ks. ohje http://www.helsinki.fi/mmtdk/hallinto/tehtavien_haku/opetusansiot_kuvaus...) tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä yliopistoportfolio (ks. ohje http://www.helsinki.fi/rekrytointi/yliopistoportfolio.html).

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 31.3.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa elintarvikekemian osaston esimies professori Vieno Piironen, vieno.piironen(at)helsinki.fi, puh. 0503183942 ja laitoksen johtaja, professori Maija Tenkanen, maija.tenkanen(at)helsinki.fi, puh. 0504150181.

Hae viimeistään 31.03.2017

Haku päättyy

perjantai, maaliskuu 31, 2017