Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistisessa tiedekunnassa tutkitaan ja opetetaan Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä ja kirjallisuutta, kaikkiaan lähes 40 kieltä. Lisäksi kehitetään kielitieteen, käännöstieteen ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa.

Humanistinen tiedekunta hakee

YLIOPISTONLEHTORIA, erikoisalojen käännösviestintä

erityisesti kieliparissa suomi–englanti 1.8.2018 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu Kielten osastoon.

Ammattimaisen kääntämisen ja tulkkauksen opetus sijoittuu kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan, jossa on tarjolla 16 kieltä suomen kieliparina. Maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa; käännös- ja tulkkausviestintä, käännösteknologia sekä oikeustulkkaus.

Yliopistonlehtorin vastuualueena on erikoisalojen tekstien kääntämisen opetus suomesta englantiin ja tulkkauksen opetus kieliparissa suomi‒englanti. Lisäksi hän toimii englannin kielen asiantuntijana käännettäessä muista kielistä englantiin.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta lähinnä maisteritasolla, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Erikoisalojen käännösviestinnän (englanti) yliopistonlehtorilta edellytetään syntyperäisen tai englantia sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoista kielitaitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi hakijan eduksi katsotaan käännösalan käytännön tuntemus ja monipuolinen kielitaito.

Tehtävään valittavalta vaaditaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia, ja tarvittaessa opetusnäyte. Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Opetus- ja tutkimustehtävään valittavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hän antaa opetusta. Hänellä tulee myös olla suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina:
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta ja opetusalan käytännön tuntemuksesta
3) julkaisuluettelo
4) vapaamuotoinen, enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op....

Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää hakuajan päätyttyä kärkihakijoita toimittamaan viisi valitsemaansa julkaisua arvioitaviksi, ja saapumaan haastateltavaksi sekä antamaan opetusnäyte.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Liisa Tiittula (liisa.tiittula@helsinki.fi).

Lisätietoja yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käytöstä saa osoitteesta rekrytointi@helsinki.fi.

Haku päättyy

24.05.2018 23:59 EEST