Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee suu- ja leukasairauksien osastolle

YLIOPISTONLEHTORIA

1.8.2020 lukien. Tehtävän ala jakautuu lasten hammashoidon (50%) ja hammaslääketieteen ruotsinkielisen opetuksen (50%) kesken. Tehtävän opetuskieliä ovat suomi ja ruotsi.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu oppialavastuuhenkilön tukena vastata oppialan teoreettisesta perus- ja jatkokoulutuksesta tiedekunnassa sekä osallistua oppialan edustajana kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä muiden oppialojen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös aktiivinen tutkimustyön tekeminen, tutkimusrahoituksen hakeminen ja tohtoriopiskelijoiden ohjaus.

Tehtävään valittavalta edellytetään käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan.
Käytännön perehtyneisyys voidaan osoittaa lasten hammashoidon erikoishammaslääkärin tutkinnolla tai oikeuksilla. Yliopistonlehtorilta edellytetään myös opetuksen ja opetuksen kehittämisen kokemusta. Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan edellytetään myös soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, sekä opetukselliset ansiot ja koulutus.

Valinnassa annetaan painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia sekä muille opetustoimessa saavutetuille ansioille. Tarvittaessa hakijoilta voidaan pyytää opetusnäyte. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös erityisesti viimeaikainen tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa.

Hakijoiden kelpoisuus todetaan todistusten, haastattelun ja tarvittaessa opetusnäytteen avulla.

Yliopistonlehtorin tehtävään voidaan liittää HUS:n erikoislääkärin sivuvirka.

Tehtävään sisältyy suomen- ja ruotsinkielistä opetusta, joten tehtävään valittavalta edellytetään, että hän hallitsee suomen ja ruotsin kielen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Lisäohjeita ja opetusansioiden
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 2.6.2020

Lisätietoja antaa suu- ja leukasairauksien osastonjohtaja, professori Leo Tjäderhane, leo.tjaderhane(at)helsinki.fi, sekä lasten hammashoidon yliopistonlehtori Eija Salmela, eija.salmela(at)helsinki.fi

Haku päättyy

02.06.2020 23:59 EEST