Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta. Kirjasto toimii tutkimuskirjastona erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla ja on merkittävä kulttuuriperintödatan käyttöön asettaja. Strategiansa mukaisesti Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja digitalisaatiota. Kansalliskirjasto on osa Helsingin yliopistoa, yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälistä tiedeyhteisöä. Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon.

Etsimme nyt Kansalliskirjastolle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

YLIKIRJASTONHOITAJAA

johtamaan ja kehittämään Kansalliskirjaston ainutlaatuista organisaatiota.

Etsimämme ylikirjastonhoitaja on tieteellisesti pätevöitynyt ja omaa vankan johtamistaustan. Hänellä on laaja tieto- ja informaatioympäristön tuntemus sekä näkemys muistiorganisaatioiden tulevista haasteista. Hän on valmis työskentelemään aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. Johtajana hän on tavoitteellinen ja eteenpäin suuntautuva. Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtäväkenttä on sekä kansallinen että kansainvälinen ja tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

• Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön laajaa ymmärtämistä
• Laajaa näkemystä informaatioympäristöstä, sen kehityshaasteista ja kulttuuriperinnön digitalisaatiosta
• Tutkimusmaailman tuntemista esim. humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä alalta
• Kokemusta vaativista johtotehtävistä
• Kokemusta sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä toimimisesta
• Hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja

Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, tohtorin tutkinnon katsomme eduksi. Edellytämme myös perehtyneisyyttä tehtäväalaan sekä hyvää suomen, ruotsin ja englanninkielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä edistämään suomalaisten kirjastojen yhteistyötä sekä vaikuttamaan ja linjaamaan niitä strategisia valintoja, joilla suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, käytettävyyttä ja saatavuutta edistetään. Isona ja perinteikkäänä organisaationa tarjoamme vakaan työympäristön sekä mahdollisuuden laaja-alaiseen ammatilliseen kehittymiseen. Työskentelemme 378-vuotiaassa organisaatiossa modernein työvälinein aivan Helsingin keskustassa.

Jätä hakemuksesi yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa –linkistä viimeistään 10.9.2018. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta

Lisätietoja tehtävästä antavat: vararehtori Hanna Snellman: soittopyynnöt assistentin kautta 02941 22621 ja henkilöstöpäällikkö Katja Riikola: 02941 20613

Haku päättyy

10.09.2018 23:59 EEST