Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

VIESTINNÄN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2018 – 31.12.2019 (sijaisuus)

Tehtävä sijoittuu viestinnän oppiaineeseen, jossa on nyt haettavan yliopistonlehtorin lisäksi kaksi professoria, kaksi apulaisprofessoria ja 3 yliopistonlehtoria. Tutkijoita ja tohtorikoulutettavia on viestinnän oppiaineessa noin 20. Oppiaineesta valmistuu vuosittain 35–40 maisteria sekä 2–4 tohtoria.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Opetustehtäviin sisältyy mm. mediatutkimuksen ja julkisuuden tutkimuksen kurssit sekä kandi- ja maisteriseminaari. Opetuskokemus näistä tehtävistä on eduksi hakijalle.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Hakijalta edellytetään laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä median ja julkisuuden tutkimusta, kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja ja kansainvälistä verkottuneisuutta.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3300-5000 €/kk riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja hänen tieteellisestä ansioituneisuudestaan.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona seuraavat englanninkieliset asiakirjat:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta (ml. hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava, professori Esa Väliverronen, esa.valiverronen(at)helsinki.fi.

Apua sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käyttöön saa osoitteesta rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

12.08.2018 23:59 EEST