Kemian osasto on johtava kemian opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa. Osastolla tehtävä tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja se on jaettu kolmeen tutkimusohjelmaan, jotka ovat Materiaalikemia, Molekyylitiede sekä Synteesi ja analyysi.

Tutkimusohjelmien sisällä toimii lukuisia tutkimusryhmiä ja niissä tehtävään tutkimustyöhön voi tutustua tutkimusryhmien omilla verkkosivuilla. Lisäksi osastolla toimii Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN sekä Kemian opettajankoulutusyksikkö. Kemian osaston tutkijoilla on lukuisia yhteistyöhankkeita Helsingin yliopiston sisällä, mutta tutkimusyhteistyötä tehdään paljon myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan Kemian osasto hakee

VERKKO-OPETUSMATERIAALIN KEHITTÄJÄÄ KEMIAN PERUSKURSSILLE

Kurssi toteutetaan yhteistyössä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston kanssa. Kurssille osallistuu vuosittain yli 600 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Verkko-opetuksen kehittyessä kurssia tarjotaan myöhemmin myös laajemmalle yleisölle ja eri oppilaitosten käyttöön MOOC-kurssina.

Haemme kurssin verkkomateriaalin tuottajaa 3-4 kuukauden määräajaksi alkaen 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan jo aiemmin. Palkattavan henkilön päätehtävänä on tekninen toteutus ja tuki kurssin valmistelun ja opetuksen aikana. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisalustaa ja työ tehdään kurssin vakituisten opettajien ohjauksessa. Opetusmateriaali laaditaan suomen kielellä.

Edellytykset
Edellytämme kemian perusteiden hyvää tuntemusta (vähintään kemian aineopintotaso hyvin suoritettuna) sekä kiinnostusta ja valmiuksia digitaalisen opetuksen välineiden käyttöön. Huomioon voidaan ottaa sekä tutkinnon loppuvaiheessa olevat että maisteri- tai tohtoritutkinnon suorittaneet hakijat. Arvostamme aiempaa soveltuvaa työkokemusta, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Palkkaus
Tehtävän palkkauksessa otetaan huomioon henkilön koulutustaso ja kokemus.

Hakeminen
Jos kiinnostuit, laadi vapaamuotoinen lyhyt hakemus, ja tiivis ansioluettelo (cv), joista selviää koulutustaustasi/opintojen vaihe ja mahdollinen tehtävän kannalta merkityksellinen työkokemuksesi. Esitä myös lyhyesti oma arvioisi siitä, miksi ja miten hyvin oletat tehtävän sopivan sinulle. Hakemus liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona Helsingin yliopiston sähköiseen järjestelmään alla olevan Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Hakuaika tehtävään päättyy 7.8.2018.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa professori Mikko Oivanen, mikko.oivanen(at)helsinki.fi (heinäkuun aikana vastauksissa voi olla pientä viivettä).

Haku päättyy

07.08.2018 23:59 EEST