Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 400 kandidaattia, 350 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

VALTIO-OPIN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2021 - 31.7.2024.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta.

VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoita arvioitaessa arvostamme hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisten lähestymistapojen ja empiiristen tutkimusmenetelmien tuntemusta sekä kokemusta tutkielmien ohjaamisesta ja englannin kielellä annetusta alan opetuksesta.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu.

TARJOAMME

Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia palveluita, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Lue lisää: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansalliset ja kansainväliset verkostot ja työskentely ulkomailla, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei toimiteta.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä antaa tieteenalavastaava Johanna Jääsaari, johanna.jaasaari@helsinki.fi ja varatieteenalavastaava Tero Erkkilä, tero.erkkila@helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Yleisen valtio-opin tieteenalalla on kuusi professoria, apulaisprofessori ja kuusi yliopistonlehtoria. Tutkijoita ja tohtorikoulutettavia tieteenalalla on yli 50. Tieteenalalta valmistuu vuosittain keskimäärin 50 maisteria ja 5 tohtoria.

Haku päättyy

04.10.2020 23:59 EEST