Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

VÄESTÖTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 25.11.2019-31.12.2020 tai sopimuksen mukaan (sijaisuus).

Tehtävä sijoittuu sosiologian tieteenalalle, jonka osana väestötieteen yksikkö toimii. Yksikön painoalana on rekisteriaineistoilla tehtävä väestötutkimus
(https:// www.helsinki.fi/en/researchgroups/population-research).

Yliopistonlehtori antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta erityisesti väestötieteen kandidaatti- ja maisteritasolla, ohjaa ja tarkastaa väestötieteen alueelle sijoittuvia opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Lisäksi tehtävään kuuluu hallinnollisia vastuita ja muita erikseen sovittavia työtehtäviä.

VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Arvostamme kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja, näyttöjä vaativien kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien hallinnasta ja opetuksesta (erityisesti rekisteriaineistoilla tehtävä tutkimus), kansainvälistä verkottuneisuutta ja menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa, koska osa opetuksesta ja yksikön kansainvälisestä työstä on englanninkielistä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut väestötieteestä ja terveyserojen tutkimuksesta
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• opetusnäyte
• haastattelu.

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta kymmenen merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa
arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen
tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pekka Martikainen, pekka.martikainen(at)helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at)helsinki.fi.
Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

03.11.2019 23:59 EET