Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Mind and Matter (M&M) on Helsingin yliopiston seitsemän tiedekunnan yhteinen tutkimusalue jonka kehittämiseen yliopisto on saanut Suomen Akatemian profiloitumisrahoitusta viidennen kierroksen rahoituksesta. Tutkimusalueen kehittämisessä on mukana valtiotieteellinen, oikeustieteellinen, humanistinen, teologinen, kasvatustieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta. M&M:n tarkoituksena on koota yhteen eri tieteenalojen tutkijoita, joiden tutkimuksen kohteina ovat informaatio, älykkyys ja tietoisuus. Poikkileikkaavina teemoina ovat lisäksi tekoäly ja sen sosiaaliset, kulttuuriset sekä oikeudelliset vaikutukset. Mind and Matter- tutkimusalueelle tulee työskentelemään osa-aikainen johtaja, tutkimuskoordinaattori, seitsemän tenure track professoria sekä useita tutkimusryhmiä ja tutkijoita yliopiston eri tiedekunnista.

Humanistinen tiedekunta hakee Mind and Matter –tutkimusalueelle TUTKIMUSKOORDINAATTORIA
noin kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, alkaen 1.2.2020 tai mahdollisimman pian.

Tutkimuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu osallistuminen tutkimusalueen toiminnan kehittämiseen, tutkimusalueen hallinnollisten ja taloudellisten asioiden valmistelu ja toteuttaminen, konferenssin ja kansainvälisen kesäkoulun järjestelyt sekä toimiminen tutkimusalueen johtoryhmän yhteyshenkilönä. Lisäksi tutkimuskoordinaattori tekee itse tutkimusalueen aihealueeseen liittyvää tutkimusta.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Tehtävän hoito edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa, väittelyn jälkeistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja sisältöosaamista tutkimusalueeseen liittyvistä teemoista, kykyä hallinnoida tutkimusprojekteja ja niiden taloutta, tieteidenvälisen tutkimuksen ymmärrystä sekä aiempaa koordinointikokemusta. Lisäksi vaaditaan sujuvaa suomen- ja englanninkielen taitoa ja tietoteknisiä valmiuksia.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason mukaisesti. Tutkimuskoordinaattorin vaativuustaso on 6. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakijoilta pyydetään vapaamuotoinen (max 1 sivua) hakemus, CV, julkaisuluettelo sekä lyhyt (max 1 sivua) suunnitelma tutkimusalueeseen liittyvästä tutkimuksesta. Pyydetyt liitteet kootaan yhteen ja tallennetaan järjestelmään yhtenä pdf-tiedostona. Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj
Hakuaika päättyy 17. joulukuuta 2019.
Lisätietoja tehtävästä antaa prof. Martti Vainio, martti.vainio(at)helsinki.fi, puh. 02941 29329.

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Maria Colliander, maria.colliander(at)helsinki.fi.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

17.12.2019 23:59 EET