Helsingin yliopisto (www.helsinki.fi) on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Luonnonvarakeskus (www.luke.fi) on lähes 1300 hengen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tehtävänä on tuottaa lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ja tukea yhteiskunnan päätöksentekoa. Luke tarjoaa monitieteisen kansainvälisen tutkimusympäristön, johon kuuluvat ainutlaatuiset tutkimusinfrastruktuurit. Toimipaikkaverkostomme kattaa koko Suomen.

Luomuinstituutti (www.luomuinstituutti.fi) on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteinen monitieteinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto. Tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa luonnonmukaisesta tuotannosta ruokaketjun kehittämiseksi Suomessa. Luomuinstituutin tutkimusalat ovat alkutuotanto, ympäristö, elintarvikkeet ja yhteiskunta. Tietoa tutkimustuloksista välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutin koordinaatioyksikkö sijaitsee Mikkelissä.

Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus hakevat

LUOMUINSTITUUTIN TUTKIMUSKOORDINAATTORIA

kaudelle 1.1.2021 - 31.12.2024.

Luomuinstituutin (LI) tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on rakentaa Luomuinstituutille aktiivisesti monialaista luomututkimusta tukevaa hankekantaa, tukea tutkimushankkeiden valmistelua ja kehittää erityisesti kansainvälisiä tutkimusverkostoja yhteistyössä Luomuinstituutin johtajan ja tutkija- ja asiantuntijaverkoston kanssa.

Tutkimuskoordinaattorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kokemusta tutkimustyöstä jollakin Luomuinstituutin tutkimusalalla. Hakijan eduksi luetaan kokemus ja näytöt tuloksekkaasta kansainvälisestä ja kansallisesta yhteistyöstä sekä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hankinnasta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kirjallista ja suullista taitoa sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Tutkimuskoordinaattorin tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason mukaisesti. Tutkimuskoordinaattorin vaativuustaso on 5-7. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kokonaispalkka asettuu välille 3 100–4 500 €/kk hakijan ansioista ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tutkimuskoordinaattorin toimipaikka sijaitsee Mikkelin yliopistokeskuskampuksella tai Helsingin Viikin yliopistokampuksella, ja tutkimuskoordinaattorin työnantajaorganisaationa toimii Helsingin yliopisto, jossa tehtävä on sijoitettu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruralia-instituuttiin. Tehtävässä menestymistä tukee myös Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS) verkostoineen.

Hakijoilta pyydetään yhtenä PDF-tiedostona:
- vapaamuotoinen motivaatiokirje (max 1 sivu)
- CV
- julkaisuluettelo
- kahden suosittelijan yhteystiedot

Jätä hakemuksesi tehtävään rekrytointijärjestelmämme kautta Hae työpaikkaa -linkistä.
Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (välilehti Ura ja työ > Työpaikkojen haku).

Haethan tehtävää 05.11.2020 mennessä.

• Lisätietoja tehtävästä antaa Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen sari.iivonen@luke.fi, p. 029 532 2882 ja Luomuinstituutin ohjausryhmän puheenjohtaja, Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurki, p. 050 081 1232, sami.p.kurki@helsinki.fi

• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, 02941 57583

Lisätietoja Helsingin yliopistosta työnantajana:
www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/miksi-hakea-tyot...

Haku päättyy

05.11.2020 23:59 EET