Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan EAEVE/FVE- järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Katso lisätietoja, http://www.vetmed.helsinki.fi/.

Tiedekuntaan kuuluu myös tutkimus- ja opetussairaalana toimiva Yliopistollinen eläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja. Eläinsairaala toimii myös jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille. Katso lisätietoja http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/index.htm.

TUTKIMUSHOITAJAN SIJAISUUS 3.9.2018 – 31.7.2019

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle etsitään ammattitaitoista tutkimushoitajaa.

Etsimämme henkilön tulisi olla kiinnostunut eläinlääketieteen kliinisestä tutkimuksesta. Tutkimushoitajan perustaitoihin kuuluu verinäytteiden ottaminen pieneläimistä, kanylointi, anestesiavalvonta ja laboratorionäytteiden tutkiminen. Tehtävään kuuluu yhteydenpito asiakkaan ja eläinsairaalan välillä, osallistuminen messuille ja erilaisiin eläinalan tapahtumiin. Hyvät tietojenkäsittelytaidot ja sujuva englannin kielen taito ovat osa tehtävän sujuvaa hoitamista.

Odotamme tutkimushoitajalta omatoimisuutta ja asiakasystävällisyyttä. Tehtävään sopiva koulutus on esimerkiksi klinikkaeläintenhoitajan koulutus ja työkokemusta alalta.

Tehtävässä maksettava palkka perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasolle 4 – 5 riippuen tehtävään valittavan henkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa – linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa. Lisätietoja tehtävistä antavaa tutkimusteknikko Laura Parikka, 02941 57324, laura.parikka@helsinki.fi. Työsopimusta ja palkkausta koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-asiantuntija Anne Neva, 02941 57286, anne.neva@helsinki.fi.

Haku päättyy

31.07.2018 23:59 EEST