Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

TUTKIJATOHTORIA/YLIOPISTOTUTKIJAA OIKEUDEN SAATAVUUDEN TUTKIMUKSEEN

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2017 – 31.12.2020 (tai aloitus sopimuksen mukaan, mutta viimeistään 2.1.2018).

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa harjoitetaan oikeuspoliittista ja kriminologista ja tutkimusta ja seurantaa. Instituutissa on kaksi yksikköä, oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö ja kriminologinen yksikkö. Niissä työskentelee yhteensä noin 20 ihmistä. Nyt haettavana oleva tehtävä sijoittuu oikeuspolitiikan tutkimusyksikköön, jonka toiminnassa keskeisellä sijalla ovat muun oikeuden saatavuuden, oikeudellisten prosessien, lainsäädäntöprosessien sekä velkaongelmien tutkimus.

Haemme tutkijatohtoria tai yliopistotutkijaa oikeuden saatavuuden tutkimusalueelle. Siinä tutkimuskohteena ovat kansalaisen oikeudelliset tarpeet suhteessa oikeudellisiin palveluihin ja oikeuslaitoksen toimintaan, rikosasioita lukuun ottamatta. Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan ensisijaisena tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa määrävuosin tehtävä ns. oikeusolot-kysely (kansainvälinen Paths to Justice -traditio). Tämä kysely tuottaa tietoa kansalaisten arjen oikeudellisista ongelmista, niiden ratkaisukeinoista, oikeudensaantimahdollisuuksista ja oikeuslaitoksen toimivuudesta. Lisäksi kysely lisää ymmärrystä oikeudellisten ongelmien monimuotoisuudesta sekä lain ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Vastaavia kyselyitä on viimeisen 20 kymmenen vuoden aikana järjestetty lähes 20 maassa.

Kyselyn suunnittelun ja toteuttamisen ohella tutkijalla on mahdollisuus tehdä myös muuta tutkimusta oikeuden saatavuuden tutkimusalueella oman kiinnostuksensa ja yhteiskunnallisten tarpeiden mukaan. Tutkimustyön lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen ulkopuolisen rahoituksen hankintaan tutkimusalueella sekä opetustehtäviä enintään 5 % kokonaistyöajasta.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tieteenalataustasta riippumatta hakijalta edellytetään ymmärrystä oikeudellisista prosesseista sekä kokemusta empiirisestä tutkimuksesta. Aiempi perehtyneisyys oikeuden saatavuuden tutkimukseen lasketaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 (tutkijatohtorit) ja 6-7 (yliopistotutkijat). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-dokumenttina seuraavat asiakirjat:

• Ansioluettelo
• Julkaisuluettelo, ks. www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach...

Julkaisuluettelossa pyydetään merkitsemään ne kolme julkaisua, jotka parhaiten osoittavat pätevyyttä haussa olevaan tehtävään.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Kati Rantala, puh. 029 412 0856 tai kati.rantala(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 24.09.2017

Haku päättyy

sunnuntai, syyskuu 24, 2017