Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on kansainvälisesti korkealuokkainen teologian ja uskontojen tutkimus- ja opetusympäristö. Tiedekunnassa on kaksi tutkimuksen huippuyksikköä sekä lukuisia muita tutkimusryhmiä teologian eri aloilta, jotka yhdessä luovat kiehtovan tutkimusympäristön teologian ja uskontojen tutkimuksen ammattilaisille.

Teologisen tiedekunnan Kaupunkilainen köyhyys tänään -tutkimushanke hakee

TUTKIJATOHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 2,5 vuoden ajalle. Aloitus tehtävässä 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tutkimushanke alkaa keväällä 2017 ja se toteutetaan yhteishankkeena Helsinkimissio ry:n kanssa. Hankkeessa työskentelee kaksi tutkijatohtoria ja sitä johtaa kaupunkiteologian yliopistonlehtori Henrietta Grönlund. Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii professori Juho Saari.

Tutkijatohtorin tehtävänä on tutkia köyhyyden kokemuksia, vaikutuksia ja vähentämistä pääkaupunkiseudulla. Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (tutkinto oltava suoritettuna ennen työsuhteen alkamista), kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Tehtävään valittavalta odotetaan lisäksi:

• kokemusta määrällisestä sekä mielellään myös laadullisesta empiirisestä tutkimuksesta
• tutkimuskentän (köyhyys, huono-osaisuus) tuntemusta
• näyttöä aktiivisesta tieteellisestä toiminnasta (julkaisut, konferenssiesitelmät jne.)
• sujuvaa suomen kielen taitoa (aineistot suomenkielisiä) sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän palkka on noin 3 000—3 600 euroa kuukaudessa henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakemukseen liitetään ansioluettelo (CV). Hakuaika päättyy torstaina 30. maaliskuuta 2017.

Lisätietoa tehtävästä antaa Henrietta Grönlund henrietta.gronlund(at)helsinki.fi.
Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Tiina Kärki tiina.karki(at)helsinki.fi.
Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 30.03.2017

Haku päättyy

torstai , maaliskuu 30, 2017