Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin

TUTKIJATOHTORIA RIKOKSENTORJUNNAN ARVIOINTITUTKIMUKSEEN

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.4.2021 – 31.3.2024.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimiva tutkimusinstituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta. Lisätietoja Krimosta: https://www.helsinki.fi/fi/kriminologian-ja-oikeuspolitiikan-instituutti.

Tutkijatohtorin tehtävässä toteutat yhdessä tutkimusryhmän kanssa hallitusohjelman mahdollistamien rikoksentorjuntahankkeiden vaikuttavuusarvioinnin. Vastaat aineistojen keruusta, yhteydenpidosta hankkeisiin, arviointitutkimuksesta ja sen raportoinnista. Arviointi kohdistuu kolmeen toimenpideohjelmaan, joilla pyritään ehkäisemään nuorisorikollisuutta, parisuhdeväkivaltaa ja seksuaalirikollisuutta. Pääasiallisena menetelmänä on tapaus-verrokkiasetelmaan perustuvaa vaikuttavuusanalyysi, jossa interventioryhmien vasteita (esim. uusintarikollisuus) verrataan tilastollisesti kaltaistettuihin verrokkiryhmiin. Tehtävään kuuluu aiemman vaikuttavuustutkimuksen tuottaman tiedon koostamista relevanttien interventiotyyppien osalta. Pidät tehtävässä tiiviisti yhteyttä oikeusministeriöön, Rikoksentorjuntaneuvostoon sekä interventioita toteuttaviin järjestöihin ja kuntiin. Tehtävä tarjoaa siten erinomaiset mahdollisuudet verkottua suhteessa kriminaalipolitiikan kenttään ja sen vaikuttavuustutkimuksen kehittämiseen maassamme. Tehtävään sisältyy opetusvelvollisuus Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandi-, maisteri- ja/tai tohtoriohjelmissa (5 % kokonaistyöajasta).

ODOTAMME HAKIJALTA

• Tohtorin tutkintoa yhteiskunta-, käyttäytymis-, talous- tai terveystieteissä
• Empiirisen määrällisen tutkimuksen vahvaa osaamista
• Osoitettua valmiutta määrällisen vaikuttavuustutkimuksen asetelmien osaamiseen tai omaksumiseen (esim. kaltaistamismenetelmät)
• Tilastollisten analyysiohjelmien vahvaa hallintaa (esim. SPSS, Stata ja/tai R)
• Osoitettua kykyä kirjoittaa ja julkaista tieteellisiä artikkeleita englannin kielellä
• Erittäin hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa

Lisäksi arvostamme:

• Yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja suhteessa tutkimusryhmään, tiedeyhteisöön ja käytännön toimijoihin
• Halua toimia osana tutkimusryhmää, joka kehittää kriminologista arviointitutkimusta sekä laajemmin kriminologiaa tieteenalana ja opintosuuntana; motivaatiota perehtyä kriminologiseen perspektiiviin tai syventää aiemmin hankittua alan tuntemusta
• Tietosuojaan ja tutkimusetiikkaan liittyvien periaatteiden ymmärtämistä

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on 3 450 - 4000 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

LISÄTIETOA

Tiedusteluihin vastaavat kriminologian professori, kriminologisen yksikön esimies Janne Kivivuori (janne.kivivuori@helsinki.fi) sekä tutkijatohtori Markus Kaakinen (markus.kaakinen@helsinki.fi).

Haku päättyy

31.01.2021 23:59 EET