Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

TUTKIJATOHTORIA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSIEN TUTKIMUKSEEN

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2017 – 31.12.2020 (tai aloitus sopimuksen mukaan, mutta viimeistään 2.1.2018).

Tehtävä sijoittuu Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin, jossa harjoitetaan oikeuspoliittista ja kriminologista ja tutkimusta ja seurantaa. Instituutissa on kaksi yksikköä, oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö ja kriminologinen yksikkö. Niissä työskentelee yhteensä noin 20 ihmistä. Nyt haettavana olevat tehtävät sijoittuvat oikeuspolitiikan tutkimusyksikköön, jonka toiminnassa keskeisellä sijalla muun muassa oikeuden saatavuuden, lainsäädäntöprosessien sekä velkaongelmien tutkimus.

Lainsäädäntöprosessien tutkimuksen kohteita ovat mm. sääntelyyn ja konkreettiseen lainvalmisteluun ja sen kehittämiseen liittyvät toimet, rakenteet, tietopohja, arvot, osallistamisprosessit, ohjausmekanismit ja sisällöt. Samoin kohteena voi olla lakiuudistusten seurantamenettelyt ja yksittäisten uudistusten jälkikäteinen arviointi. Tehtävään valittavan tutkijatohtorin yhtenä tehtävänä on analysoida lakiehdotusten ennakollisen vaikutusarvioinnin tilaa ja kehityspiirteitä instituutissa kerättävän, hallituksen esityksistä koottavan seuranta-aineiston perusteella. Tämän ohella on mahdollista tehdä lainsäädäntötutkimusta oman kiinnostuksen ja yhteiskunnallisten tarpeiden mukaan, em. teemoihin liittyen. Analyysit ovat pääosin laadullisia, mutta kevyttä kvantitatiivista osaamista (opeteltavissa) myös tarvitaan. Tutkimustyön lisäksi tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu osallistuminen ulkopuolisen rahoituksen hankintaan tutkimusalueella sekä opetustehtäviä enintään 5 % kokonaistyöajasta.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Hakijalta odotetaan kokemusta empiirisestä yhteiskunta- tai käyttäytymistieteellisestä tutkimuksesta tai empiirisestä oikeustutkimuksesta. Aiempi perehtyneisyys lainsäädäntötutkimukseen lasketaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-dokumenttina seuraavat asiakirjat:

• Ansioluettelo
• Julkaisuluettelo, ks.www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach...

Julkaisuluettelossa pyydetään merkitsemään ne kolme julkaisua, jotka parhaiten osoittavat pätevyyttä haussa olevaan tehtävään.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Kati Rantala, puh. 029 412 0856 tai kati.rantala(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 24.09.2017

Haku päättyy

sunnuntai, syyskuu 24, 2017