Helsingin yliopisto on 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Se on Euroopan parhaimpia monitieteisiä tutkimusyliopistoja ja sijoittuu maailman 100 parhaan kansainvälisen yliopiston joukkoon.

Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu 4 osastoa ja Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta ja alan tutkimuksesta sekä huolehtii tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunnassa on yhteensä noin 750 perus- ja jatko-opiskelijaa, vuosittain eläinlääkärin perustutkintoa suorittamaan valitaan noin 70 opiskelijaa. Lisäksi tiedekunta kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa. Tutustu eläinlääketieteellisen tiedekunnan ajankohtaisiin asioihin: https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

TUNTIOPETTAJAA

biokemian ja aineenvaihdunnan kurssille. Kurssi on osa eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston järjestämää ”Toimiva elimistö” –opintokokonaisuutta ja sille osallistuu vuosittain noin 70 perustutkinto-opiskelijaa. Kyseessä on integroitu molekulaarisen, fysiologisen ja anatomisen eläinlääketieteen juonne jossa tarkastellaan eläimen elimistöä elinjärjestelmittäin, tutustuen yhtä aikaa sekä rakenteisiin että toimintoihin.

Kurssi on suunnattu ensimmäisen vuoden eläinlääketieteen opiskelijoille syyslukukauden toisen opetusperiodin aikana loka-marraskuussa, vuonna 2020: 26.10-25.11.2020.

Opetukseen sisältyy kontaktiopetusta luentojen (n. 24 tuntia), pienryhmässä tehtävien harjoitustöiden (n. 18 tuntia, käydään läpi myös potilastapauksia) ja kliiniskemiallisten laboratoriotöiden (30 tuntia) muodossa. Kurssi on kokonaislaajuudeltaan 6 op, se on tiivis ja opetusta on lähes joka päivä kuukauden ajan. Kurssi koostuu ensisijaisesti biokemian perusteista (makromolekyylien ominaisuudet, termodynamiikka, entsyymikatalyysi) ja keskeisistä aineenvaihduntareiteistä sekä niiden säätelystä eri kudoksissa. Lisäksi käsitellään eläinten aineenvaihdunnallisia ongelmia. Tehtävä sisältää myös opetuksen ja arvioinnin suunnittelua ja kehittämistä. Kurssiin sisältyy tentti.

Opettajalta vaaditaan hyvää biokemian perusteiden tuntemusta. Aiempi opetuskokemus ja kiinnostus lääketieteeseen/eläinlääketieteeseen katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy koulutuksen ja kokemuksen mukaan Helsingin yliopiston palkkioperusteita noudattaen ja tehtävien vaativuus huomioiden. Palkkauksessa huomioidaan varsinaisen opetuksen lisäksi opetustuntien suunnitteluun, valmisteluun, tenttien laatimiseen ja korjaamiseen sekä palautteen antamiseen käytettävä aika.

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Liitä mukaan ansioluettelosi. Hakuaika päättyy 15.3.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistonlehtori, dosentti Marjo Salminen, marjo.salminen(at)helsinki.fi, p. 0504481298 ja hakemisesta: henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341.

Haku päättyy

15.03.2020 23:59 EET