Helsingin yliopistolla on toimitilaa noin 500 000 huoneistoneliötä yli 300 rakennuksessa neljällä kampuksella Helsingissä ja tutkimusasemilla muualla Suomessa. Kiinteistökanta on monipuolinen vaihdellen historiallisista arvorakennuksista erityiskiinteistöihin. Tiloista ja niiden edellyttämistä palveluista on vastannut yliopiston tila- ja kiinteistökeskus. Palvelutoiminta yhtiöitetään 1.1.2018 lukien. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palvelut jäävät yliopiston omaan toimintaan ja niistä muodostuu uusi toimiala Yliopistopalveluihin.

Etsimme nyt kokenutta kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ammattilaista

TOIMITILAJOHTAJAKSI

käynnistämään ja johtamaan uutta kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluista vastaavaa toimialaa. Toimiala vastaa yliopistokonsernin omistuksessa ja yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen ja toimitilojen omistamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä yliopiston strategian ja omistajapolitiikan mukaisesti.

Toimitilajohtajana huolehdit siitä, että yliopistolla on tarkoituksenmukaiset ja tehokkaasti käytetyt toimitilat sekä vastaat tilankäyttöön, toimitiloihin, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvästä yliopistotason päätöksenteosta ja sen valmistelusta. Sinulla on keskeinen rooli uudenlaisten tilaratkaisujen kehittämisessä, jotta yliopisto tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille tulevaisuuden oppimis- ja tutkimusympäristön.

Toimit yliopiston johdon tukena toimitila-asioissa sekä yliopiston sisällä että yliopiston edunvalvonnassa ulospäin. Omistamiseen liittyvät kiinteistöjohtamisen tehtävät hoidat tiiviissä yhteistyössä yliopiston talouspalveluiden kanssa.

Toimitilajohtajan ensimmäisten haasteiden joukossa tulee olemaan uuden toimialan käynnistäminen merkittävän organisaatiomuutoksen jälkeen sekä toimivien yhteistyömuotojen kehittäminen perustettavan kiinteistö- ja tilapalveluita tuottavan yhtiön kanssa. Tässä työssä avuksi on näkemyksellinen ote toimitilapalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä kyky rakentaa ja ylläpitää toimivaa yhteistyöverkostoa.

Hyvän pohjan toimitilajohtajan tehtäviin antaa ylempi korkeakoulututkinto ja alan monipuolinen osaaminen ja hallinta. Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius seurata niin oman alan, yliopiston kuin yhteiskunnan asioita ovat tehtävässä oleellisia. Kansainvälisen yhteistyön mahdollistaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taito.

Tehtävästä antaa lisätietoja hallintojohtaja Esa Hämäläinen, 029 41 22212, admindirector@helsinki.fi.

Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi rekrytointijärjestelmäämme Hae paikkaa -linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa. Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa rekrytointi@helsinki.fi.

Hakuaika päättyy 29. päivänä toukokuuta 2017.

Hae viimeistään 29.05.2017

Haku päättyy

maanantai, toukokuu 29, 2017