Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/centre-for-nordic-studies) on monitieteellinen verkosto, jonka tehtäviä ovat yliopistollisen tutkimuksen lisäksi opetus, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon liittyvän tiedon tuottaminen. CENS pyrkii alan vahvana verkostokumppanina edistämään Pohjoismaihin liittyvää kansainvälisesti tasokasta ja merkityksellistä tutkimusta. CENS koordinoi pohjoismaista ReNEW-konsortiota (Reimagining Norden in an Evolving World: An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach, https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/reimagining-norden-in-an-evolv...) vuosina 2018–2023. CENSin ja ReNEWin tutkimuksen painopistealueita ovat pohjoismainen yhteistyö, pohjoismaisia malleja koskeva retoriikka sekä Pohjoismaat historiallisena alueena ja maailmanlaajuisena brändinä.

Humanistinen tiedekunta hakee

TOHTORIKOULUTETTAVAA

CENSiin 4 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2018 alkaen.

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatyön tekeminen ja tohtorin tutkinnon suorittaminen. Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu myös opetus- ja muita tehtäviä. Opetustehtäviä on enintään 5 % vuosittaisesta työajasta.

Hakijoilla tulisi olla kokemusta Pohjoismaita koskevasta yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisesta tutkimuksesta. Olemme erityisen kiinnostuneita hakijoista, joilla on poikkitieteellistä osaamista ja joiden tutkimusta yhdistää pohjoismainen näkökulma.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Skandinaavisen tai muun pohjoismaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalla tulee olla tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa työsuhteen alkamiseen mennessä. Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Tärkeimmät arviointikriteerit ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen opinto- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Mikäli hakijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta ennestään, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella (www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/hakuprosessi-pahkinankuoressa)

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 2–4. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka asettuu 2065–3022 euroon kuukaudessa tehtävään valittavan henkilön pätevyyden ja kokemuksen mukaan. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)
3) julkaisuluettelo.

Nimeä pdf-tiedosto siten, että siinä näkyy sukunimesi ja etunimesi alkukirjaimet.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Peter Stadius, peter.stadius(at)helsinki.fi, tel. +358294123188.

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

11.04.2018 23:59 EEST