Helsingin yliopisto on 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Se on Euroopan parhaimpia monitieteisiä tutkimusyliopistoja ja sijoittuu maailman 100 parhaan kansainvälisen yliopiston joukkoon.

Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu 4 osastoa ja Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta ja alan tutkimuksesta sekä huolehtii tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunnassa on yhteensä noin 750 perus- ja jatko-opiskelijaa, vuosittain eläinlääkärin perustutkintoa suorittamaan valitaan noin 70 opiskelijaa. Lisäksi tiedekunta kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa. Tutustu eläinlääketieteellisen tiedekunnan ajankohtaisiin asioihin: https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

TOHTORIKOULUTETTAVAA

määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan 2 vuodeksi (jatkorahoitusta haetaan hankkeen kuluessa).

Tehtävä sijoittuu kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan koiran spontaanin epilepsiamallin avulla epilepsian prognostisia ja diagnostisia biomarkkereita. Tutkimus keskittyy erityisesti solunulkoisten vesikkelien analysointiin epilepsiaa sairastavilla koirilla.

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatyön tekeminen kuvatussa hankkeessa ja tohtorin tutkinnon suorittaminen. Tohtorikoulutettavan työnkuva sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä, kuten avustusta tutkimukseen osallistuvien koirien kliinisissä tutkimuksissa ja näytteiden keräämisessä, solunulkoisten vesikkeleiden eristämistä ja karakterisointia sekä bioinformatiikka-analyysiä proteomiikkadatasta. Tohtorikoulutettavan tehtäviä voidaan painottaa hakijan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Opetustehtäviä on enintään 5 % vuosittaisesta työajasta.

Tehtävä edellyttää:
• soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi eläinlääketieteen, biolääketieteen, solu- ja molekyylibiologian tai muulta soveltuvalta alalta
• kykyä ja motivaatiota itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja monitieteiseen, soveltavaan tutkimukseen
• hyvää englannin kielen taitoa (kirjallinen ja suullinen)

Tohtorikoulutettavan palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 2–4. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Aloittavan tohtorikoulutettavan tyypillinen kokonaispalkka on 2 200–2 300 €/kk. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat osiot mieluiten yhtenä pdf-dokumenttina:
• Vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee kiinnostus tutkimustyöhön ja haettavaa tehtävää kohtaan, tutkimusalaan liittyvä osaaminen ja 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot
• Ansioluettelo, jossa mahdolliset tieteelliset julkaisut
• Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet

Jätä hakemus liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Voit täyttää rekrytointijärjestelmän kentistä vain pakolliset (*) tiedot ja mistä sait tiedon työpaikasta. Hakuaika päättyy 6.12.2020 (klo 23.59). Huomaa, että rekrytointijärjestelmässä on käyttökatko 24.-26.11.2020.

Huom: Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavan henkilön tulee saada tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa työsuhteen alkuun sijoittuvan koeajan (6 kk) kuluessa, mikäli suoritusoikeutta ei entuudestaan ole. Tätä varten hän laatii tohtorin tutkinnon suorittamista varten tutkimussuunnitelman ja muut tarvittavat asiakirjat yhteistyössä hankkeen johtajan kanssa. Soveltuvin tohtoriohjelma on kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (CVM).

Lisätietoa:
• Tutkimushankkeesta ja haettavana olevasta tehtävästä: hankkeen vastuullinen johtaja, apulaisprofessori Tarja Pääkkönen: tarja.jokinen(at)helsinki.fi, p. 0294157361
• Rekrytointijärjestelmästä ja hakemisesta: henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341.
• Helsingin yliopistossa työskentelystä: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa
• Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastosta: https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/...
• Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen hakemisesta: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/hakuprosessi-pahkina...
• Tutkijakouluista ja tohtoriohjelmista: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkijakoulut-ja-toh...
• Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (CVM): https://www.helsinki.fi/en/research/doctoral-education/doctoral-schools-...

Haku päättyy

06.12.2020 23:59 EET