Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Biotieteiden laitos muodostaa Viikin tiedepuistossa Suomen näkyvimmän ja laajimman biotieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittavan kokonaisuuden. Laitos on yksi Helsingin yliopiston suurimmista.

Biotieteiden laitos hakee

TIETOKANTAKOORDINAATTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen kolmeksi vuodeksi 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Töiden alussa on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävä sijoittuu Center for Ecological Change-hankkeeseen jonka Jane ja Aatos Erkon säätiö on rahoittanut vuosille 2018-20. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen ja analysoida luonnon ekologisia pitkäaikaisaineistoja, jotta ymmärtäisimme paremmin kuinka yksittäiset lajit sekä lajien väliset vuorovaikutukset reagoivat ympäristönmuutokseen. Ryhmänjohtajina hankkeessa toimivat prof. Anna-Liisa Laine, prof. Otso Ovaskainen, prof. Tomas Roslin, apulaisprof. Jarno Vanhatalo ja akatemiatutkija Marjo Saastamoinen. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta:
https://www.helsinki.fi/en/beta/research-centre-for-ecological-change

Tietokantakoordinaattori kerää sekä pitää yllä Center for Ecological Change-hankkeen tutkimuksessa käytettäviä tietoaineistoja ja muokkaa näitä aineistoja tutkimuksessa hyödynnettävään muotoon. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä keskuksen tutkijoiden, yhteistyökumppanien kuten Luonnonvarakeskuksen sekä dataa tuottavien organisaatioiden kanssa.

Toivomme tietokantakoordinaattoriksi valittavalta henkilöltä osaamista tietokannoista ja niiden käytöstä, paikkatietoaineistoista ja näitä hyödyntävistä ohjelmistoista (PostreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite, Access, GIS, esim. ArcGIS, QGIS tmv.), sujuvaa puhutun ja luetun englannin ja suomen kielen taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Aikaisempi työkokemus laji- ja paikkatietokantojen parissa katsotaan vahvaksi eduksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoille 8-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttopalkka on noin 2 700–3 800 euroa kuukaudessa henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona hakukirje (max 1 sivu), ansioluettelo (max 2 sivua) ja mahdollinen julkaisuluettelo. Hakemuksessa on oltava myös kahden suosittelijan yhteystiedot, joilta voi tarvittaessa pyytää suosittelukirjeen.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 8.10.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa prof. Anna-Liisa Laine (anna-liisa.laine(at)helsinki.fi).

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 08.10.2017

Haku päättyy

sunnuntai, lokakuu 8, 2017