Kansalliskirjasto www.kansalliskirjasto.fi on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto, joka vastaa kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Lisäksi se toimii koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut on kirjastoille, arkistoille ja museoille suunnattu palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää tiedonsaantia yhteiskunnassa ja kehittää digitaalisen kirjaston palveluja sisällöntuotannon, kuvailun ja metatiedon kehittämisen sekä järjestelmäratkaisujen keinoin.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut hakee

TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2020 saakka (hanke), aloitus 1.5.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.

Melinda on Kansalliskirjaston ylläpitämä kirjastojen aineiston kuvailijoiden yhteisö ja kansallinen metatietovaranto. Melinda sisältää tällä hetkellä Suomen kansallisbibliografian sekä metatiedot yliopistokirjastojen, useimpien yhteiskirjastojen ja OKM:n alaisten ammattikorkeakoulukirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Lisäksi mukana on Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjaston ja Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston aineistojen metatiedot. Lähiaikoina Melindaan liittyvät mm. Varsinais-Suomen kirjastot.

Tietojärjestelmäasiantuntijan pääasiallisina tehtävinä ovat Melinda-metatietovarannon tekninen ylläpito ja kehittäminen, sekä erityisesti uusien kirjastojen mukaantuloprosessiin osallistuminen. Tehtävään valittavalta vaaditaan vahva käytännön ohjelmointikokemus (perl/javascript) sekä hyvät tiedot tietokannoista ja unix/linux- käyttöjärjestelmistä.

Tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi soveltuva tietotekninen tutkinto, vahva tekninen osaaminen ja kokemus kirjastojärjestelmien toiminnasta sekä projektityöskentelystä. Hakijoilta odotetaan valmiutta omaksua ja kykyä ymmärtää Melindassa käytetty kirjastojen metadataformaatti sekä luettelointikäytännöt. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sekä suomen että englannin kielellä. Tehtävässä tarvitaan kykyä ylläpitää järjestelmiin liittyviä ohjeita ja dokumentaatiota. Yhteistyökyky ja kyky joustavaan tiimityöskentelyyn ovat välttämättömiä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttopalkka on noin 3 000-3 600 euroa kuukaudessa henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakemukseen liitetään ansioluettelo (CV). Hakuaika päättyy 30. maaliskuuta 2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa tietojärjestelmäpäällikkö Tommi Jauhiainen, tommi.jauhiainen(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 30.03.2017

Haku päättyy

torstai , maaliskuu 30, 2017