Kansalliskirjasto www.kansalliskirjasto.fi on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto, joka vastaa kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Lisäksi se toimii koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena.

Digitointi- ja konservointikeskus vastaa Kansalliskirjaston aineistojen korkeatasoisesta säilytyksestä: digitoinnista, mikrokuvauksesta ja konservoinnista. Keskus toimii aktiivisesti kansallisissa verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen kehitystyöhön muun muassa EU-projekteissa.

Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus Mikkelissä hakee

TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.8.2018 saakka (hanke), aloitus 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan.

Tietojärjestelmäasiantuntija työskentelee digitaalisten aineistojen käsittelyyn liittyvien ohjelmistojen, tiedostojen, käyttäjähallinnan, dokumentoinnin ja käyttöliittymäkehityksen parissa (http://digi.kansalliskirjasto.fi). Tehtäviin kuuluvat digitaalisten aineistojen tutkimusryhmän toiminnan tietotekninen tukeminen sekä big dataan liittyvien tutkimustulosten hyödyntäminen digitointi- ja konservointikeskuksen tietojärjestelmätoiminnoissa.

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta toivomme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vahvaa työkokemusta, erityisesti web-ohjelmoinnista. Painotamme Javaa (Spring, Hibernate, AngularJS) tai PHP/Perl/Python -osaamista. Hyvä teknologioihin liittyvä oppimiskyky ja oman osaamisen soveltamiskyky katsotaan eduksi. Digitaalisten aineistojen tuotanto- ja taustajärjestelmien (mm. Oracle) käyttö- ja kehitysosaaminen ovat myös eduksi. Hakijoilta toivotaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, erinomaisia yhteistyö- ja organisointitaitoja, itsenäistä työtapaa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tietojärjestelmäasiantuntija työskentelee kahdessa projektissa. COMHIS-projekti (https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/) tutkii julkisen keskustelun muutosta Euroopassa ja Suomessa 1640 – 1910 sekä suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä. Projekti käyttää lähteinään digitoituja historiallisia sanomalehtiä. Digitoitujen sanomalehtien teknistä ja käytettävyyden laatua parannetaan, ja lehtiä tutkitaan mm. tekstinlouhinnan avulla. Työryhmä tekee yhteistyötä Turun yliopiston ja muiden kumppaneiden kanssa. HAKA-projekti kehittää Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen ylläpitämää digi.kansalliskirjasto.fi -palvelua siten, että siihen integroidaan korkeakoulujen HAKA-tunnistautumisjärjestelmä. HAKA-integrointia pilotoidaan yhteistyössä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa vuosina 2017-2018.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttopalkka on noin 3 000-3 600 euroa kuukaudessa henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Toimipaikkana on Saimaankatu 6, Mikkeli.

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakemukseen liitetään ansioluettelo (CV) ja linkkejä mahdollisiin hakijan julkaisemiin artikkeleihin tai githubiin tekemiin sovelluksiin. Hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2017.

Lisätietoja tehtävästä antavat tietojärjestelmäasiantuntija Tuula Pääkkönen tuula.paakkonen(at)helsinki.fi ja suunnittelupäällikkö Minna Kaukonen minna.kaukonen(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 31.03.2017

Haku päättyy

perjantai, maaliskuu 31, 2017