Helsingin yliopiston kirjasto (www.helsinki.fi/kirjasto) on maan suurin monialainen yliopistokirjasto. Kirjastossa työskentelee 170 henkilöä ja kirjaston budjetti on noin 21 miljoonaa euroa. Kirjasto on yliopiston erillinen laitos, joka toimii neljällä kampuksella ja verkossa.

Kirjaston toiminta jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen: tutkimuksen palvelut, oppimisen palvelut ja saatavuuspalvelut. Saatavuuspalvelut-palvelukokonaisuus huolehtii tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden tarvitsemien tietoaineistojen saatavuudesta ja löydettävyydestä. Saatavuuspalvelujen tehtäväalueeseen sisältyvät kirjaston aineistot ja kokoelmat, aineistonhankinta, metadatapalvelut sekä kirjaston tietojärjestelmäpalvelut.

Helsingin yliopiston kirjasto hakee Saatavuuspalveluiden palvelukokonaisuuteen

TIETOASIANTUNTIJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tietoasiantuntija vastaa tieteenalojensa aineisto- ja kokoelmapalveluista, kartoittaa niiden aineistotarpeet, edistää niiden julkaisukulttuuria, kirjastopalvelujen ja -aineistojen digitalisaatiota sekä siirtymää avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen. Tietoasiantuntijan vastuutieteenalat edustavat luonnontieteitä.

Tietoasiantuntija toimii aineistoyhdyshenkilön tehtävässä ja osallistuu kirjaston tieteenalapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä tieteenalayhdyshenkilöiden kanssa. Hän pitää yhteyttä vastuutieteenaloihin sekä markkinoi palveluja ja aineistoja tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.

Lisäksi tietoasiantuntija osallistuu digitaalisten aineistojen hallinnan ja arvioinnin kehittämisen tehtäviin. Hänen erityisvastuunsa koskee aineistojen käyttötietoja ja -tilastoja sekä aineistojen käyttöä ja käytettävyyttä koskevan asiakaspalautteen analysointia. Tietoasiantuntija osallistuu luonnollisesti myös kirjaston hankkimien aineistojen käytettävyyden ja löydettävyyden parantamiseen ja siihen liittyvään käyttöliittymä- ja tietojärjestelmätyöhön.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään kykyä työskennellä joustavasti. Hän pystyy niin itsenäiseen työskentelyyn kuin aktiiviseen toimintaan erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä. Etsimällämme henkilöllä on hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot ja viestintätaidot sekä projektipäällikkö-, esiintymis- ja kouluttamisvalmiuksia. Työtehtävien hoitamisessa tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja sekä osaamista tilastodatan keräämisessä, analysoinnissa ja tulkinnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan informaatiotutkimuksen opinnot, luonnontieteiden opinnot ja aiempi työkokemus yliopistokirjastossa. Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa sekä erinomaisia tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia.

Hyvän pohjan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antavat ymmärrys digitaalisten aineistojen ylläpidosta ja käytöstä kirjastoissa sekä kiinnostus asiakaslähtöiseen aineistotarjonnan ja aineistojen löydettävyyden kehittämiseen.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, positiivista asennetta sekä halua kehittää kirjaston palveluja ja oppia uutta. Tarjoamme mahdollisuuden olla aktiivisesti kehittämässä yliopistokirjaston palveluja osaavassa työyhteisössä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Kiinnostuitko tehtävästä? Jätä hakemuksesi ansioluetteloineen Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmä kautta Hae paikkaa-linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa. Hakuaika tehtävään päättyy 25.2.2018.

Lisätietoja tehtävästä antavat vs. kokoelmapäällikkö Seija Karvanen, seija.karvanen(at)helsinki.fi, puh. 0504150476 ja palvelujohtaja Marja Hirn, marja.hirn(at)helsinki.fi, puh. 050 4151669. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Ville Honkanen, ville.honkanen(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 25.02.2018

Haku päättyy

sunnuntai, helmikuu 25, 2018