Helsingin yliopisto – globaali vaikuttaja, yhdessä.

Etsimme strategista ja näkemyksellistä SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖÄ yliopiston johdon tukitehtä-viin. Suunnittelupäällikkö työskentelee osana toiminnanohjausyksikköämme, jonka vastuulla on yliopiston strategiatyön, toiminnanohjauksen, laadunhallinnan sekä tiedontuotannon koordinointi ja asiantuntijatuki.

Etsimämme suunnittelupäällikkö on itsenäinen ja strateginen ajattelija, jolla on selkeä näkemys tutkimuksen ja korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. Hän tukee yliopiston johtoa strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa ja luo toiminnallaan edellytykset vuorovaikutteiselle yhteistyölle niin tiedekuntien, yliopistopalveluiden kuin erillisten laitosten kanssa. Suunnittelupäällikkö toimii suunnittelujohtajan työparina ja varahenkilönä.

Suunnittelupäällikön ydintehtäviin sisältyy:
• vastuu yliopiston strategian vuorovaikutteisesta laadintaprosessista ja toiminnanohjauspro-sessin kehittämisestä, toteutuksesta ja viestinnästä.
• yliopistopalveluiden toimialojen asiantuntijoista koostuvan toiminnanohjauksen yhteistyöryhmän toiminnan koordinointi.
• vastuu toiminnanohjauksen tietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä käyttäjätuesta.
• vastuu toiminnanohjauksen ja strategiatyön kehittämisestä tiiviissä kytkennässä yliopiston laatujärjestelmään ja kansainväliseen toimintakenttään.
• yhteistyö tiedekuntien ja erillisten laitosten kanssa.

Odotamme tulevalta suunnittelupäälliköltämme ylempää korkeakoulututkintoa sekä yliopistohallinnon ja ohjausjärjestelmien tuntemusta. Tehtävä edellyttää valmiutta oma-aloitteiseen tiedonhankintaan, asiayhteyksien kokonaisvaltaista hahmottamista sekä hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kansainvälisessä toimintaympäristössämme työskentelyn edellytyksenä on hyvän suomen kielen lisäksi myös englannin ja ruotsin kielen taito. Arvostamme tohtorin tutkintoa ja kykyä omaksua tehokkaasti toiminnanohjaukseen liittyviä tietojärjestelmiä.

Suunnittelupäällikkönä pääset toteuttamaan itseäsi monipuolisten ja haastavien tehtävien parissa ainutlaatuisessa asiantuntijaorganisaatiossa, jossa innostava ja elävä akateeminen maailma on aktiivisesti arjessasi mukana. Tuemme työntekijöidemme ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia ja vaalimme hyvinvoivaa ja mielekästä työympäristöä. Tueksi työhösi saat motivoituneet ja ammattitaitoiset kollegat sekä koko yliopiston kollegoiden verkoston.

Kiinnostuitko tehtävästä? Jätä hakemuksesi tehtävään rekrytointijärjestelmämme kautta Hae työpaikkaa -linkistä viimeistään 30.4.2018. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Tehtävä on vakituinen ja täytämme sen kuuden kuukauden koeajalla.

Lisätietoja tehtävästä antaa suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, puh. 050 5262396, jussi.karvinen@helsinki.fi.

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu ja yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 31 000 opiske-lijaa ja yli 7700 työntekijää. Toiminnanohjausyksikkö toimii osana yliopistopalveluiden kokonaisuutta. Se vastaa yliopiston strategiatyön, toiminnanohjauksen, laadunhallinnan sekä tiedontuotannon koordinoinnista ja asiantuntijatuesta. Myös Lahden ja Mikkelin yliopistokeskusten koordinointi kuuluu yksikön vastuulle. Toiminnanohjausyksikkö on luotettava yhteistyökumppani, joka vuorovaikutuksessa muun yliopistopalvelujen kanssa tukee asiantuntemuksellaan yliopiston johtoa, tiedekuntia ja erillisiä laitoksia sekä Lahden ja Mikkelin yliopistokeskusten yksiköitä.

Haku päättyy

30.04.2018 23:59 EEST