Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö.

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos on valtakunnallisesti laajin ja monipuolisin suomen ja ruotsin kielen sekä niiden sukukielten ja näillä kielillä kirjoitetun kirjallisuuden tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen keskus. Laitos on kansainvälisesti merkittävä fennougristiikan ja nordistiikan yksikkö sekä maailman suurin suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen keskittymä. Laitoksen opetukseen kuuluu kahdeksan oppiainetta, ja niitä opetetaan syyslukukaudesta 2017 alkaen yhdessä kandiohjelmassa ja kolmessa maisteriohjelmassa. Laitoksen tutkimuksen painopistealoja ovat vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, kielikontaktit, muutos ja vaihtelu, tekstit ja yhteiskunta sekä modernismin genret ja maailmat.

Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos hakee

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN YLIOPISTO-OPETTAJAA

vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2017 alkaen. Tehtävän ala on Suomen kieli ja kulttuuri. Koeaika on neljä kuukautta.

Yliopisto-opettaja antaa suomen kielen kielitaito-opetusta yliopiston kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi yliopisto-opettaja opettaa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun oppiaineen Suomen kieli ja kulttuuri opiskelijoita. Yliopisto-opettaja osallistuu myös opetuksen ja uuden oppimateriaalin suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hoitaa yhteisesti sovittavia hallintotehtäviä. Kielitaito-opetuksesta ja oppiaineen Suomen kieli ja kulttuuri opetuksesta vastaa seitsemän opettajan tiimi, jonka jäsenenä yliopisto-opettaja tulee työskentelemään.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Erityisesti arvostetaan pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä kokemusta kielenopetuksen digitaalisista sovelluksista ja niiden kehittämisestä. Tehtävän hoidon kannalta eduksi on kokemus korkeakouluopiskelijoiden opettamisesta Suomessa ja ulkomailla sekä monipuolinen kielitaito. Ansioksi katsotaan myös kokemus suomi toisena ja vieraana kielenä -alan koulutuksen suunnittelusta.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopisto-opettajalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Euromääräinen kuukausipalkka on 3 100 - 4 000 euroa.

Hakemuksiin pyydetään liittämään
1) Ansioluettelo
2) Selostus tai vastaavat tiedot sisältävä yliopistoportfolio niistä ansioista (pedagoginen koulutus, opetuskokemus, taito tuottaa opetusmateriaalia, muut opetusansiot), joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.
Lisätietoja antaa professori Jyrki Kalliokoski, jyrki.kalliokoski@helsinki.fi, p. 02941 23324
Lisätietoja yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käytöstä saa osoitteesta rekrytointi@helsinki.fi.

Hae viimeistään 05.04.2017

Haku päättyy

keskiviikko, huhtikuu 5, 2017