Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018 - 31.7.2022 (sijaisuus).

Tehtävä sijoittuu sosiologian tieteenalalle, jossa on nyt haettavan yliopistonlehtorin lisäksi neljä professoria, kaksi apulaisprofessoria ja kaksi yliopistonlehtoria. Lisäksi tieteenalalla työskentelee noin 40 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Opetustehtävät sijoittuvat niihin kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmiin sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin, joissa sosiologia on mukana. Lisäksi tehtävään kuuluu opintoneuvontaa, hallinnollisia vastuita ja muita erikseen sovittavia työtehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Arvostamme kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja, näyttöjä sosiologian metodologian sekä sosiologian eri tutkimusalojen hallinnasta ja opetuksesta, kansainvälistä verkottuneisuutta ja menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3300-5000 €/kk riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja hänen tieteellisestä ansioituneisuudesta. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat neljä englanninkielistä asiakirjaa, jotka kootaan yhteen ja tallennetaan järjestelmään yhtenä pdf-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta (ml. hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa tieteenalavastaava, professori Ilkka Arminen, ilkka.arminen(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 04.03.2018

Haku päättyy

sunnuntai, maaliskuu 4, 2018