Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALITYÖN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2019-31.12.2020.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään sosiaalityön tieteenalalle soveltuvaa tohtorin tutkintoa.
Kielitaitovaatimuksena on hyvä ruotsin kielen taito, sillä merkittävä osa opetuksesta toteutetaan ruotsinkielisessä maisteriohjelmassa. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Hyvä englannin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalta edellytetään valmiuksia opettaa ruotsinkielisissä maisteriseminaareissa sekä ohjata ja arvioida maisteritutkielmia. Lisäksi tehtävään kuuluu opetusta, joka liittyy sosiaalityön johtamiseen, kvalitatiivisiin menetelmiin tai sosiaalityön käytäntötutkimukseen, joiden asiantuntemus on eduksi hakijalle.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• haastattelu.

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Maritta Törrönen, maritta.l.torronen@helsinki.fi
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at)helsinki.fi.
Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

20.09.2019 23:59 EEST